Thư viện Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Thư viện "

Tổng hợp và cân đối kế toán

Tổng hợp và cân đối kế toán

Tổng hợp và cân đối kế toán – Chương Tổng hợp và cân đối kế toán là một chương quan trọng trong nội dung giáo trình nguyên lý kế toán. Ở chương này chúng ta sẽ biết được phương pháp tổng ...

Read more

Mức Lương tối thiểu vùng 2018

Mức Lương tối thiểu vùng 2018

Mức Lương tối thiểu vùng 2018 – Nghị định về mức lương tối thiểu vùng 2018. Nhiều điểm mới trong Nghị định lương tối thiểu vùng mới nhất cần lưu ý. 1. Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu:  – Đề xuất ...

Read more