Thư viện Archives - Page 2 of 95 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Thư viện "

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Hướng dẫn cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất. Tính bảo hiểm thất nghiệp 2019. Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những loại bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ...

Read more

Luật bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Luật bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Luật bảo hiểm thất nghiệp mới nhất:  Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cách tính tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian đóng bảo ...

Read more

Phần mềm HTTK 4.0.7 mới nhất

Phần mềm HTTK 4.0.7 mới nhất

Phần mềm HTTK 4.0.7 mới nhất – Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 4.0.7 là phần mềm HTKK mới nhất hiện nay của Tổng cục thuế được nâng cấp vào ngày 25/09/2018. Ngày 25/9/2018, Tổng cục Thuế thông báo ...

Read more

Quy định về hoàn thuế TNCN

Quy định về hoàn thuế TNCN

Quy định về hoàn thuế TNCN – Trường hợp nào thì cá nhân được xét hoàn thuế thu nhập cá nhân? Quy định về hoàn thuế như thế nào? Hồ sơ hoàn thuế bao gồm những gì? Cá nhân được ...

Read more

16 trường hợp được miễn thuế TNCN

16 trường hợp được miễn thuế TNCN

16 trường hợp được miễn thuế TNCN – Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 92/2015/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân quy định 16 trường hợp ...

Read more