bãi bỏ mẫu 06/GTGT Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " bãi bỏ mẫu 06/GTGT "

Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT

 Không nộp bãi bỏ mẫu 06/GTGT – Kể từ ngày 5/11/2017  thì các doanh nghiệp chính thức không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Đây là một trong những điểm mới của Thông ...

Read more