Bảo Hiểm Xã Hội Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Bảo Hiểm Xã Hội "

Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018

Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018

Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018 Từ ngày 01/07/2018, sẽ tăng mức hưởng đối với một số chế độ thai sản dành cho lao động nữ có tham gia BHXH bắt buộc để phù hợp với việc ...

Read more