Chính sách thu lệ phí trước bạ Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Chính sách thu lệ phí trước bạ "

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Chính sách thu lệ phí trước bạ

Chính sách thu lệ phí trước bạ. Căn cứ quy định tại Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ: + Tại Điều 2 quy định: “Điều 2. Người nộp lệ phí ...

Read more