điểm mới về thông tư 26/2015/TT-BTC Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " điểm mới về thông tư 26/2015/TT-BTC "

Điểm mới nhất Thông tư 26/2015/TT-BTC

Điểm mới nhất Thông tư 26/2015/TT-BTC

 Điểm mới nhất Thông tư 26/2015/TT-BTC – Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC. Một số nội dung được bổ sung trong thông tư này như ...

Read more