Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng "

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng năm 2018 ** Căn cứ: – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 – Điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, ...

Read more