Quy định về BHXH Archives - Học kế toán thuế hồ chí minh

Browsing the " Quy định về BHXH "

Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016

Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016

Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2016. Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 quy định về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cụ thể như sau: ...

Read more