Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp kế toán

Mục tiêu học tập chương 1

 Chương đầu tiên trong giáo trình nguyên lý kế toán giúp bạn hiểu được những khái niệm cơ bản về kế toán và nắm được những nguyên tắc, nhiệm vụ, phương pháp…. vấn đề cơ bản nhất về ngành kế toán. Sau khi tìm hiểu xong chương này bạn sẽ định hướng được là mình có phù hợp với ngành kế toán này không.

Những câu hỏi sẽ được tìm hiểu trong chương này

  1. Kế toán là gì ?
  2. Sự phát triển của Kế toán như thế nào ?
  3. Kế toán có những nguyên tắc gì ?
  4. Sự hình thành và vận động của tài sản trong một doanh nghiệp như thế nào ?
  5. Nhiệm vụ, đặc điểm và các phương pháp của kế toán là gì ?

Nội dung chương

          CHƯƠNG 1 : ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN

 Bài 1 : Khái niệm về kế toán và sự phát triển của kế toán

Bài 2: Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán được thừa nhận

Bài 3: Đối tượng kế toán và sự hình thành tài sản của một doanh nghiệp

Bài 4: Sự vận động của tài sản trong hoạt động kinh doanh

Bài 5: Nhiệm vụ, yêu cầu và đặc điểm của công tác Kế toán

Bài 6: Các phương pháp của Kế toán

Để tải tài liệu tổng hợp về bài viết nguyên lý kế toán, các bạn hãy comment email phía dưới để nhận được tài liệu học miễn phí nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận