Bảng thanh toán tiền thuê ngoài thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài thông tư 133

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài thông tư 133 – Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.
– Bảng thanh toán tiền thuê ngoài hay được sử dụng trong các đơn vị hoạt động xây dựng, xây lắp, vận tải với các công việc có tính nhất thời, việc phát sinh mà doanh nghiệp không có nhân sự để làm…
– Nếu công việc kéo dài thì cần lập bảng chấm công nhân công thuê ngoài để theo dõi cùng với bảng thanh toán tiền thuê ngoài khi kết thúc công việc để làm chứng từ chi phí nhân công thuê ngoài hợp lý khi có thanh kiểm tra.

bang-thanh-toan-tien-thue-ngoai

– Chứng từ này do người thuê lao động lập.

– Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,…).

– Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.

– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.

– Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.

– Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.

– Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.

– Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.

– Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).

– Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 – cột 4)

– Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Để tải bảng thanh toán tiền thuê ngoài Thông tư 133 về máy, bạn có thể nhấn vào nút Download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Thông tư 133

  • Related Posts

    Thêm bình luận