Các trường hợp hủy hóa đơn

Các trường hợp hủy hóa đơn

Các trường hợp hủy hóa đơn. Công việc kế toán kê khai hóa đơn thường hay gặp một số lỗi và trương hợp hóa đơn sai, hư, hỏng…cần hủy như thế nào? Cách sửa hóa đơn sai ra sao? Các bạn kế toán viên cung tìm hiểu để biết cách sửa lỗi nhé!

hds
– Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
– Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.
+ Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
+ Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
– Hủy hóa đơn của cơ quan thuế do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.
Bạn nên Tìm hiểu về hóa đơn thật kỹ trước khi in tránh in sai để rồi phải hủy.

Khi nào Hóa đơn được xác định đã hủy?

Các trường hợp hủy hóa đơn
Hóa đơn được xác định đã hủy khi:
 – Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hóa đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hóa đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.
– Hóa đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hóa đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hóa đơn.

1.1

Lưu ý:

– Trên đây chỉ là các trường hợp được phép hủy hóa đơn
– Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh muốn hủy hóa đơn cần phải thành lập hội đồng hủy hóa đơn, hồ sơ hủy hóa đơn và rất nhiều các thủ tục khác.
– Các hóa đơn bị hủy sẽ được kê vào mục hủy, các hóa đơn viết sai sẽ được kê vào mục xóa bỏ trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (kế toán vẫn hay nhầm 2 mục này).

  • Related Posts

    Thêm bình luận