Cách lập bảng chấm công làm thêm giờ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập bảng chấm công làm thêm giờ

Cách lập bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ là Mẫu bảng chấm công làm ngoài giờ mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bảng chấm công làm thêm giờ được lập giống như Bảng chấm công thông dụng nhưng sẽ có thêm phần cộng giờ làm thêm và dựa vào đó để thanh toán tiền làm thêm giờ cho nhân viên. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng chấm công làm thêm giờ tại đây.

Mục đích sử dụng: mẫu bảng chấm công làm thêm giờ dùng để theo dõi thời gian làm thêm thực tế. Ngoài thời gian lao động chính quy định để tính thòi gian nghỉ bù. Hay là thanh toán tiền lương cho người lao động.
Trách nhiệm lập mẫu bảng chấm công làm thêm giờ:
Nếu phòng, ban, tổ, nhóm…có phát sinh làm thêm giờ thì phải lập bảng chấm công làm thêm giờ.

Hàng ngày tổ trưởng của phòng ban, tổ nhóm… Hoặc cá nhân được uỷ quyền căn cứ số giờ làm thêm thực tế để chấm giờ làm thêm. Cho từng người lao động trong ngày. Điền vào ngày tương ứng từ cột 1 đến 31 theo các ký hiệu quy định.

bang-cham-cong-lam-them-gio

Để tải bảng chấm công làm thêm giờ về máy, bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Cách lập bảng chấm công làm thêm giờ

  • Related Posts

    Thêm bình luận