Cách lập sổ nhật ký mua hàng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách lập sổ nhật ký mua hàng

Cách lập sổ nhật ký mua hàng – Sổ Nhật ký mua hàng là một loại Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hóa;…. Sau đây Tin tức kế toán xin được chia sẻ mẫu sổ nhật ký mua hàng và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133.

1. Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133

mau-so-nhat-ky-mua-hang

2. Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 200

mau-so-nhat-ky-mua-hang-theo-thong-tu-200

3. Cách ghi sổ nhật ký mua hàng

– Cột A Ngày, tháng, ghi sổ: Thường ngày tháng ghi sổ là ngày trên hóa đơn, chứng từ luôn

– Cột B Số hiệu: ghi số hiệu ví dụ: Phiếu nhập: PN01

– Cột C: ghi ngày tháng của hóa đơn, chứng từ

– Diễn giải: Ghi rõ nội dung mua hàng hóa, nguyên vật liệu

Bài viết: Cách lập sổ nhật ký mua hàng

  • Related Posts

    Thêm bình luận