Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK. Phần mềm HTKK thường được nâng cấp lên phiên bản mới gây khó khăn cho kế toán trong việc chuyển dữ liệu giữa 2 phần mềm mới và cũ. Thông thường, khi bạn thực hiện nâng cấp phần mềm thì dữ liệu cũ sẽ tự động chuyển sang phần mềm mới. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phần mềm mới sẽ ghi đè lên phần mềm cũ và xóa đi tất cả dữ liệu. Bài viết dưới đây hướng dẫn cho các bạn cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên HTKK, các bạn tham khảo nhé.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK

Hình ảnh: Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào HTKK cũ

1

Bước 2: Thực hiện sao lưu dữ liệu

2

Bước 3: Lưu file dữ liệu

3

Bước 4: Sau khi cài hoặc chuyển phần mềm mới, bạn đăng nhập lại

4

Bước 5: Thực hiện phục hồi dữ liệu

5

Bước 6: Chọn đúng dữ liệu bạn đã sao lưu để đưa vào phần mềm HTKK mới 

6

Kết quả:

7

Chúc các bạn thành công!

Bài viết: “Cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên phần mềm HTKK”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Làm cách nào để thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang?”

Căn cứ:
– Khoản 1, Khoản 3, Điều 3, Thông tư 32/2011/TT-BTC
– Khoản 1, Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in
– Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị:
+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu(do hệ thống máy tính cấp tự động);
+ Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu;
+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu ;
+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “ tiep theo trang truoc– trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

  • Related Posts

    Thêm bình luận