Cách tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Cách tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn. Điệu kiện để nhận biết là khấu hao tài sản cố định? Doanh nghiệp đang thuê tài sản cố định để làm nhà xưởng, văn phòng, trụ sở, kho bãi cho công ty. Vậy với khoản thuê tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn cần những thủ tục gì để hợp thức hóa chi phí và trích khấu hao như thế nào? Các bạn tham khảo trong bài viết dưới đây nhé.

Cách tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Hình ảnh: Cách tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn

Trường hợp 1: Xác định tính thuế TNDN

Nếu doanh nghiệp có nhà xưởng, văn phòng và công trình… phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chính đơn vị đó được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính nếu đáp ứng các điều kiện:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đất của doanh nghiệp, trường hợp là hợp đồng đi thuê mượng thì phải có hợp đồng thuê mượn và mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân là chủ sở hữu của tài sản cố định đó. Đại diện chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hợp đồng đó.

– Hóa đơn thanh toán xây dựng bàn giao kèm theo họp đồng công trình, quyết toán giá trị công trình xây dựng phải có đầy đủ tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp .

– Nếu công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất được quản lý phải thực hiện theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Trường hợp 2: Quy định tính khấu hao tài sản cố định

Điều kiện để nhận biết là khấu hao tài sản cố định.

Toàn bộ tư liệu lao động có kết cấu độc lập hoặc là hệ thống gồm những tài sản riêng lẻ được thực hiện một số chức năng nhất định nếu đáp ứng được đủ 03 tiêu chuẩn dưới đây thì được tính là tài sản cố định:

  • Thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  • Có thời gian sử dụng lâu hơn 1 năm trở lên
  • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy, có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Đối với trường hợp tài sản cố định gồm cả hệ thống gồm nhiều chi tiết nhỏ, tài sản riêng lẻ liên kết với nhau. Mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó. Với trường hợp này phải tiến hành quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn kể trên để được đánh giá là tài sản cố định hữu hình độc lập

Với những tài sản không đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì được tính là công cụ dụng cụ và phân bổ dần vào chi phí

Điều 3 thông tư số 203/2009/TT-BTC quy định nguyên giá tài sản cố định được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ không quá 3 năm áp dụng tư khi thông tư này có hiệu lực.

Dưới đây là quy định về thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định trên đất đi thuê , mượn ban hành theo TT 45/2013/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 25/04/2013. (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Danh mục các nhóm tài sản cố địnhThời gian trích khâu hao tối thiểu (năm)Thời gian trích khấu hao tối đã (năm)
G- Nhà cửa, vật kiến trúc  
1.Nhà cửa loại kiên cố2550
2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo, nhà để xe…625
3. Nhà cửa khác625
4. Kho chứa, bể chứa; cầu đường, đường băng sân bay; bãi đỗ, sân phơi…520
5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng630
6. Bến cảng, ụ triền đà…1040
7. Các vật kiến trúc khác510

Đối với tiền thuê đất: Nếu trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: Định kỳ phân bổ vào chi phí kinh doanh trong kỳ theo thời gian thuê. Nếu trả từng năm một thì hạch toán vào chi phí kinh doanh số tiền tương ứng.

Đối với các khoản chi phí phát sinh để xây dựng Công ty. Tập hợp chi phí phát sinh rối hạch toán trên TK 241 ( Xây dựng cơ bản dở dang). Khi xây dựng hoàn thành thì quyết toán công trình để hạch toán tăng TSCĐ theo Chuẩn mực kế toán số 04 và theo thông tư số 203/2010/TT-BTC về hướng dẫn quản lý TSCĐ.

Trường hợp doanh nghiệp chưa có hợp đồng thuê đất, là chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định tại TT30. Nếu như bạn đã xác định đươc các điều kiện chắc chắn về quyền sử dụng đất: giấy tờ thỏa thuận đặt cọc thuê đât, văn bản khác… thì vào thời điểm phát sinh kế toán có tể hạch toán vào TK 335 sau khi có được hợp đồng thuê đát thì hạch toán vào TK 241 thưc hiện nghiệm thu, quyết toán công trình xây dựng hoàn thành để chuyển giao thành TSCĐ.

Bài viết: “Cách tính khấu hao tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Các đối tượng được miễn thuế môn bài”

Theo quy định tại thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 và công văn số 5095/TCT-CS ngày 17/11/2014, công văn số 5202/TCT-CS ngày 21/11/2014 củaTổng cụcThuế những trường hợp sau sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế môn bài:

  • Gia đình xuất muối, bưu điện văn hóa, các loại báo (báo in, báo nói, báo hình)
  • Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  • Các đơn vị, quỹ tính dụn nhân dân xã, hoặc đơn vị tập thể kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, đơn vị cửa hàng, quầy hàng, của hiệu …của HTX và doanh nghiệp kinh doanh tại địa bàn miền núi.
  • Đối với tổ chức, gia đình, cá nhân nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ nghề cá quy định tại khoản 3, Điều 4 TT117/2014/TT-BTC.
  • Related Posts

    Thêm bình luận