Cách xử lý bảng cân đối số phát sinh không cân - Học kế toán thuế hồ chí minh

Cách xử lý bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách xử lý bảng cân đối số phát sinh không cân. Bài viết dưới đây giới thiệu cho các bạn một vài gợi ý giúp kiểm tra sai sót, khắc phục tình trạng bảng cân đối số phát sinh không cân. Các bạn tham khảo nhé.

Cách xử lý bảng cân đối số phát sinh không cân

Hình ảnh: Cách xử lý bảng cân đối số phát sinh không cân

1. Bước 1: Kiểm tra các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Việc đầu tiên bạn cần kiểm tra là xem đã thực hiện đầy đủ bút toán kết chuyển cuối kỳ hay chưa. Một số trường hợp, sau khi kết chuyển doanh thu, chi phí thì không kết chuyển lãi/lỗ làm cho bảng cân đối kế toán không cân.

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ bao gồm:

 • Bút toán kết chuyển thuế giá trị gia tăng (với những doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ).
 • Bút toán kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí ,
 • Bút toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và tính thuế TNDN phải nộp nếu có,
 • Bút toán kết chuyển lãi, lỗ sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối.

2. Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu số liệu các tài khoản với sổ theo dõi chi tiết

– Kiểm tra, đối chiếu số dư và số phát sinh ở tài khoản 111 với sổ quỹ tiền mặt.

– Kiểm tra, so sánh số dư và số phát sinh của tài khoản 112 với sổ phụ ngân hàng.

– Đối chiếu số dư tài khoản 1331 với tờ khai thuế (Nếu doanh nghiệp vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ) hoặc tài khoản 3331 với doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT.

– So sánh số liệu trên tài khoản 142, 242, 214 với bảng số liệu trong phân bổ chi phí trả trước hoặc bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

– So sánh, đối chiếu số liệu các tài khoản kho (từ tài khoản 151 đến tài khoản 157) với bảng chi tiết nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa.

– Đối chiếu số dư của các tài khoản 131, 331 với sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả.

– Kiểm tra số dư bên Nợ, bên Có của các tài khoản xem đã đúng với bản chất kế toán của các tài khoản chưa. Các tài khoản phản ánh doanh thu và chi phí (từ tài khoản đầu 5 đến đầu 9) không có số dư cuối kỳ.

– Sau khi kiểm tra, bạn phát hiện được chênh lệch và tìm nghiệp vụ theo chênh lệch đó sẽ nhanh hơn, kiểm tra cách định khoản xem có sai sót không và điều chỉnh (Nếu có).

3. Bước 3: Xử lý sai sót bảng cân đối số phát sinh không cân.

Nguyên tắc xử lý sai sót là sai phần nào sửa chữa phần đấy.

 • Nếu sai sót ở phần định khoản, bạn sửa lại định khoản.
 • Nếu quỹ tiền âm (tài khoản 111 dư có ở 1 thời điểm nào đó) chưa tìm được nguyên nhân, bạn xử lý nhanh bằng cách vay ngắn hạn cá nhân hoặc lên kế hoạch thu hồi công nợ để bổ sung quỹ trước khi chi tiền.
 • Nếu sai sót do chưa thực hiện phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, thì kế toán thực hiện bút toán phân bổ cho phù hợp.
 • Nếu hàng tồn kho bị âm hoặc sai so với bảng nhập – xuất – tồn: kiểm tra giá xuất kho xem có đã được tính đúng chưa; kiểm tra xem có xuất hàng trước khi có phiếu nhập kho không?

Tùy trường hợp cụ thể các bạn sẽ có cách giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, để hạn chế sai sót, trong quá trình nhập liệu và thu thập dữ liệu, các bạn phải nhập cẩn thận và kiểm tra luôn từng nghiệp vụ sau khi nhập.

Bài viết: “Cách xử lý bảng cân đối số phát sinh không cân”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Một số doanh nghiệp không phải nộp Báo cáo tài chính năm 2017”

a. Những doanh nghiệp được phép gộp Báo cáo tài chính:

– Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/10/2016.

– Doanh nghiệp giải thể, dừng kinh doanh vào quý 1/2017

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nên làm công văn đề nghị gộp báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế quản lý.

b. Doanh nghiệp không phải lập Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh từ 1/1/2016 tới 31/12/2016

 • Related Posts

  Thêm bình luận