Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp

Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp. Chi phí được trừ khi tính thuế tncn. Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

chi-phi-duoc-tru-va-chi-phi-khong-duoc-tru-1

I/ Các chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

(Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015)

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp.

– Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Hóa đơn mua vào của một nhà cung cấp mà trên 20 triệu (đã bao gồm VAT), hoặc trong cùng một ngày một nhà cung cấp xuất cho doanh nghiệp nhiều hóa đơn mà tổng cộng các hóa đơn đó trên 20 triệu (đã bao gồm VAT) thì doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng cho nhà cung cấp. Và cần lưu ý thêm là tài khoản Ngân hàng bên nhà cung cấp phải đăng ký với thuế hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

II/ Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.1 Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1

2.2 Chi khấu hao TSCĐ thuộc một trong các trường hợp
a) Chi khấu hao đối với TSCĐ không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.
b) Chi khấu hao đối với TSCĐ không có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu, không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của DN (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).
c) Phần trích khấu hao vượt mức quy định.
d) Phần trích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn, ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).
e) Khấu hao đối với TSCĐ đã khấu hao hết giá trị.

g) Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.3 Chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá phần vượt mức tiêu hao hợp lý.
2.4 Chi phí của DN mua hàng hoá, dịch vụ
2.5 Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:
2.6 Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
2.7 Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng kiến, cải tiến, không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến.

2.8 Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Bài viết: Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN thường gặp

 • Related Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments