Chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

Chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

Chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh. Đẩy mạnh công tác phổ biến, hướng dẫn về chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

Đây là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng mà Tổng cục Thuế đề ra trong hai tháng cuối năm 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành việc lập Bộ Thuế khoán năm 2016 đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

tax

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, Tổng  cục Trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp triển khai và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền hướng dẫn trên địa bàn quản lý, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, về khai thuế: HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/ năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2015 đến ngày 5/12/2015. Doanh thu và mức thuế khoán năm 2016 là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Việc phát Tờ khai được Chi cục Thuế phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn, Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại thành lập Tổ công tác phát tờ khai. Khi phát Tờ khai thuế, Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn và giải đáp kịp thời cho HKD, đồng thời phải có ký xác nhận của HKD đã nhận tờ khai thuế. 

Chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

Thứ hai, về nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế phối hợp UBND xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác tiếp nhận Tờ khai thuế để thực hiện việc tiếp nhận Tờ khai thuế tại Trụ sở UBND. HKD nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2015.

HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế liên xã, phường, thị trấn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh. HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn chủ HKD trực tiếp nộp Tờ khai thuế, ký xác nhận vào Danh sách nộp tờ khai và đóng dấu tiếp nhận vào Tờ khai.

Đối với những địa bàn, ngành nghề kinh doanh đặc thù như chợ đêm, chợ đầu mối, kinh doanh ngoài giờ hành chính, Chi cục thuế thành lập Tổ công tác làm việc ngoài giờ hành chính để đáp ứng việc phát và tiếp nhận Tờ khai thuế của HKD.

Thứ ba, về nguyên tắc xác định doanh thu khoán năm 2016:

Mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm 2015; mức doanh thu do cá nhân tự khai của năm 2016; cơ sơ dữ liệu của cơ quan thuế; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn…

Đối với HKD có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, mức doanh thu khoán năm 2016 được xây dựng trên cơ sở doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn quyển năm 2015, cơ quan thuế hướng dẫn HKD tự xác định, khai doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016. Trường hợp HKD xác định doanh thu khoán không bao gồm doanh thu do sử dụng hóa đơn của năm 2016 không phù hợp, cơ quan thuế tham vấn Hội đồng tư  vấn thuế xã, phường, thị trấn và căn cứ mức độ kinh doanh, quy mô doanh thu của các HKD trên cùng địa bàn có cùng điều kiện để xác định doanh thu, mức thuế khoán phù hợp thực tế theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, về nộp thuế: HKD nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/1/2016 hoặc ngày 20 hàng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.

Sau khi nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán, HKD liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp. Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.

Chính sách thuế năm 2016 đối với hộ kinh doanh

 • Related Posts

  2 Bình luận

  1. vũ văn tuấn
   03/07/2016 at 18:38 - Reply

   cho tôi hỏi?tôi là hộ kinh doanh cá thể hàng tháng tôi có đóng thuế khoán và thuế hóa đơn trực tiếp dựa trên mức áp thuế cũa thuế khoán.nhưng lúc tôi đóng tiền cán bộ nhận tiền chỉ viết cho tôi 1 biên lai thuế khoán của tháng đó.tôi có thuê cán bô do nhận làm báo cáo tình hình su dung hóa đơn cho toi với tiền công là 300/lần báo cáo.nhung lúc tôi hỏi biên nhận và chứng từ của số tiền mà tôi đóng hóa đơn trực tiếp thì cán bộ đó úp mở và cứ như vây 6 tháng trời.tôi rất lo lắng sợ mình ko hiểu nhiều về luât nên bị loi dung ko.vì tôi mới làm kinh doanh nhỏ/??????trả lời giùm tôi

  2. h
   23/08/2016 at 22:50 - Reply

   chào bạn!
   bạn ở tp nào vậy?
   bạn là hộ khoán có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế phải k?
   bạn có tài khoản ngân hàng mà. bạn đến ngân hàng, kho bạc nộp thuế.k cần nộp thuế qua cán bộ địa bàn nữa. còn báo cao sử dụng hóa đơn bạn xem thông tư 92 để khai là ok và nộp trực tiếp đến bộ phận 1 của tại chi cục quản lý hộ bạn. bạn nộp tiền thuế nhớ mst, chương 757, tiểu mục thuế gtgt 1701, thuế tncn 1003.

  Thêm bình luận