Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương - Học kế toán thuế hồ chí minh

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương. Đề làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương, một trong những hồ sơ cần có đó là lập Công văn xin đăng ký thang bảng lương gửi phòng Lao động thương binh và xã hội.

Để tải File mẫu Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương về tham khảo, các bạn Chat trực tiếp với tư vấn viên để xin link tải về nhé.

Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Hình ảnh: Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

 

CÔNG TY TNHH ABC

Số: 02- CV/2017
Vv: Đăng ký Thang lương, bảng lương

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2017


Kính gửi: Phòng Lao Động Thương Binh – Xã Hội 

Tên công ty: Công ty  TNHH ABC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  031…

Ngày cấp: 30 tháng 11 năm 2010

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố  Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở:……….

Điện thoại: 08…..                             Fax: 08 ..

Email: [email protected]

Đại diện: Nguyễn Văn A                            Chức vụ: Giám Đốc

Thực hiện theo nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ các văn bản khác liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong công  ty, Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu G… xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với phòng Lao Động – Thương Binh và Xã Hội Quận 1 là 3.750.000đ kể từ ngày 01/01/2017 và Công ty tự xây dựng bảng lương áp dụng cho toàn thể Nhân viên trong công ty.

Rất mong nhận được hợp tác từ quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên;
– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

NGUYỄN VĂN A

Bài viết: “Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Không có hồ sơ lao động, chi phí tiền lương có được tính vào chi phí được trừ?”

Các doanh nghiệp, khi tuyển dụng, đều yêu cầu người lao động nộp một bộ hồ sơ lao động để quản lý lao động trong doanh nghiệp. Nhưng, vì một lý do nào đó, doanh nghiệp bị mất hồ sơ lao động của người lao động. Và cũng có những trường hợp, không có hồ sơ của người lao động, mà chỉ có CMND photo.

Theo điểm 2.5 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“2.5. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty…”

Và với những văn bản về lao động, không có văn bản nói về vấn đề phạt khi doanh nghiệp không có hồ sơ lao động của người lao động, mà sẽ chỉ phạt khi doanh nghiệp giữ hồ sơ gốc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, Trường hợp công ty các bạn trả lương cho người lao động, có quy chế lương, có hợp đồng lao động với người lao động, có bảng chấm công, bảng thanh toán lương, và chứng từ chi lương thì chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ. Để chắc chắn, các bạn chỉ cần có CMND photo của người lao động là được.

  • Related Posts

    Thêm bình luận