Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN

Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN – Cam kết thu nhập Mẫu 02/CK-TNCN dùng cho các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng cam kết về thu nhập trong năm tính thuế chưa đến mức phải khấu trừ thuế để công ty/tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

dieu-kien-lam-cam-ket-thu-nhap-02CK-TNCN

Đối tượng nào đủ điều kiện làm cam kết 02/CK-TNCN

Cá nhân được làm cam kết 02/CK-TNCN khi đồng thời thỏa mãn 4 điều kiện sau:

– Là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng;

– Có tổng mức trả thu nhập từ 2.00.000đ/ lần trở lên;

– Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế;

– Phải đăng ký thuế và có mã số thuế TNCN tại thời điểm cam kết.

-> Như vậy những trường hợp phổ biến sau không đủ điều kiện làm cam kết nhưng nhiều kế toán vẫn hay mắc phải:

– Tại thời điểm làm cam kết chưa có mã số thuế (ví dụ: tháng 1/2017 làm cam kết nhưng tại thời điểm đó chưa có mã số thuế TNCN thì cam kết không có hiệu lực)

– Có thu nhập từ 2 nơi trở lên trong năm tính thuế.

(Căn cứ: Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Bài viết: Điều kiện làm bản cam kết thu nhập 02/CK-TNCN

  • Related Posts

    Thêm bình luận