Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên - Học kế toán thuế hồ chí minh

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên

Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên – xin giới thiệu tới các bạn Giấy chứng nhận điểm thi kiểm toán viên được ban hành kèm theo Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định mới về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Mẫu dùng để công nhận điểm thi của người dự thi kiểm toán viên.

giay-chung-nhan-diem-thi-ke-toan-vien

Để tải giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên, bạn có thể nhấn nút download ngay b ên dưới.

download

Bài viết: Giấy chứng nhận điểm thi kế toán viên

  • Related Posts

    Thêm bình luận