Hóa đơn xác thực

Hóa đơn xác thực

Hóa đơn xác thực. Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực của Cơ quan thuế và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Đây là một khái niệm mới mà Bộ tài chính vừa ban hành và bắt đầu áp dụng thí điểm tại 200 Doanh nghiệp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết tháng 12/2016. Tiêu chí lựa chọn Doanh nghiệp áp dụng thí điểm được quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC.

hdxt

Căn cứ pháp lý của Hóa đơn xác thực:

Ngày 25/06/2016, Theo đề xuất của Tổng cục thuế về Quản lý hóa đơn. Bộ tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về Thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. 

Quyết định ngày căn cứ Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC về hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và Thông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Với phương thức này, Doanh nghiệp áp dụng không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, hàng quý.

+ Tải Thông tư 32/2011/TT-BTC – Hướng dẫn về Hóa đơn điện tử

+ Tải Thông tư 39/2014/TT-BTC – Hướng dẫn về Hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

Thủ tục và Điều kiện đăng ký hóa đơn xác thực:

Điều kiện Đăng ký Hóa đơn xác thực:

+ Là doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động;

+ Có chứng thư số (Chữ ký số) theo quy định của pháp luật. Chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực;

+ Hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Thủ tục Đăng ký Hóa đơn xác thực:

+ Hiện nay, Tổng cục thuế đang triên khai thí điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết tháng 12/2016.

+ Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký áp dụng.

Phương pháp cấp mã xác thực của cơ quan thuế cho hóa đơn xác thực: Có 2 phương pháp

Cấp mã xác thực hóa đơn của Doanh nghiệp theo mô hình tập trung:

Sau khi Doanh nghiệp lập, ký điện tử trên hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và gửi đi cấp xác thực. Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục thuế (VAN) sẽ tự động kiểm tra các thông tin như:

Tình trạng Mã số thuế (MST), Thông tin MST người mua (nếu có),

Thông tin hóa đơn đăng ký phát hành của DN sau đó phần mềm ký điện tử và gửi dữ liệu hóa đơn cho Phần mềm cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế (ICC) tiếp đến kiểm tra và gửi trả kết quả xác thực về cho DN có 2 tình trạng là Thành công hoặc không thành công.

Cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình phân tán tại Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp truy cập và Phần mềm lập hóa đơn riêng của Doanh nghiệp (LHD) để thực hiện lập, ký điện tử trên hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Phần mềm LHD tự động gửi dữ liệu hóa đơn tới thiết bị cấp mã xác thực hóa đơn(thiết bị lưu trữ được khoảng 50.000 hóa đơn) của Tổng cục thuế đặt tại Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sử dụng hình thức này định kỳ phải gửi dữ liệu về Phần mềm ICC.

Một số thuật ngữ – giải thích sử dụng trong Hóa đơn xác thực và hệ thống cấp mã số xác thực:

+ Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế.

+ Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế.

+ Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục thuế, được hiển thị trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều hỗ trợ DN đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

+ Phần mềm lập hóa đơn cho Doanh nghiệp (Phần mềm ICA) (Được cung cấp Miễn phí)

+ Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục thuế (Phần mềm VAN) (Webform)

+ Phần mềm lập hóa đơn riêng của Doanh nghiệp (Phần mềm LHD) Phần mềm này tích hợp với thiết bị cấp mã xác thực của Tổng cục thuế đặt tại Doanh nghiệp.

Ngày 06/08/2015, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 1445/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế gọi tắt là Hóa đơn xác thực.

Việc thí điểm sẽ được Tổng cục Thuế dự kiến áp dụng hóa đơn xác thực nhằm tạo thuận lợi cho DN trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn… và bảo vệ DN trước tình trạng hóa đơn của DN có thể bị làm giả.

xac

Sử dụng hóa đơn xác thực tỏ ra nhiều ưu điểm vượt trội so với sử dụng hóa đơn giấy hiện nay tốn nhiều chi phí cho DN như chi phí in ấn, bảo quản. Việc sử dụng, quản lí hóa đơn giấy đang có nhiều thủ tục hành chính, chưa thực sự thuận lợi cho DN và cả cơ quan thuế, hơn nữa hóa đơn của DN bị làm giả ngày càng tinh vi.
Hóa đơn xác thực là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế.

Mã xác thực và số xác thực là chuỗi ký tự được mã hóa và được cung cấp bởi hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế dựa trên các thông tin hóa đơn bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của DN.

Ngoài mã xác thực và số xác thực, trên hóa đơn xác thực còn có Mã QR, là mã vạch hai chiều được hiển thị ở góc trên bên phải của hóa đơn xác thực.

Người sử dụng có thể dùng các thiết bị điện tử có cài phần mềm đọc mã QR như điện thoại, máy tính bảng để đọc và kiểm tra nhanh các thông tin trên hóa đơn. Tuy vậy, những thông tin về hóa đơn của DN luôn được bảo mật cao.

thidiemapdung12a1

DN có thể sử dụng 1 trong các phần mềm sau: ICA: là phần mềm lập hóa đơn do Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí cho DN.

DN có thể tải phần mềm này về máy trạm để sử dụng.

LHD: là phần mềm lập hóa đơn riêng của DN.

Phần mềm này phải có các chức năng lập hóa đơn và kết xuất hóa đơn ra tệp theo định dạng chuẩn theo quy định của Tổng cục Thuế hoặc tích hợp được dữ liệu với Phần mềm xử lí hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) hoặc tích hợp được dữ liệu hóa đơn với thiết bị xác thực hóa đơn đặt tại DN.

VAN: là phần mềm xử lí hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Phần mềm này cũng có chức năng lập hóa đơn. DN có thể truy cập qua internet để sử dụng phần mềm này.

Phần mềm xử lí hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN): Sau khi lập hóa đơn từ các phần mềm trên, DN sẽ ký và gửi hóa đơn đến phần mềm xử lí hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN).

VAN sẽ trao đổi dữ liệu với phần mềm xác thực hóa đơn (ICC) để xác thực hóa đơn và nhận về hóa đơn đã xác thực.

Phần mềm xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế (ICC).

ICC nhận hóa đơn cần xác thực từ VAN và sinh số hóa đơn xác thực, mã hóa đơn xác thực sau đó gửi dữ liệu hóa đơn đã xác thực cho hệ thống VAN đồng thời lưu trữ dữ liệu hóa đơn đã xác thực.

Phần mềm tra cứu, khai thác dữ liệu hóa đơn (ICE): giúp tra cứu, kiểm tra thông tin hóa đơn xác thực.

Hệ thống xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần. Hóa đơn xác thực có đầy đủ giá trị pháp lý như các hóa đơn hợp pháp khác.

Tổng cục Thuế sẽ áp dụng thí điểm hóa đơn xác thực cho 200 DN trên địa bàn Hà Nội và TP HCM vào tháng 09 năm 2015.

Hy vọng, với một số thông tin trên sẽ giúp các bạn hình dung một cách rõ ràng nhất về loại hình Hóa đơn điện tử này.

Chúc các bạn thành công!

  • Related Posts

    Thêm bình luận