Hướng dẫn kê khai thuế môn bài - Học kế toán thuế hồ chí minh

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài. Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Vậy cách nộp thuế môn bài như thế nào? bậc thuế môn bài là bao nhiêu? hồ sơ như thế nào?,… Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách kê khai thuế môn bài mới nhất.

Hướng dẫn kê khai thuế môn bài

Hình ảnh: Hướng dẫn kê khai thuế môn bài mới nhất

1. Bậc thuế môn bài
a. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh:

1

b. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:

2

Update: Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau: 

1. Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả nămBậcMã Tiều mục
Trên 10 tỷ đồng3.000.000 đồng/năm Bậc 1  2862 
Từ 10 tỷ đồng trở xuống2.000.000 đồng/nămBậc 22863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/nămBậc 32864

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

Doanh thu bình quân nămMức thuế môn bài cả năm Bậc Mã tiểu mục
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000 đồng/nămBậc 12862
Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm500.000 đồng/nămBậc 2 2863
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000 đồng/năm. Bậc 3  2864 

2. Hồ sơ kê khai:

– Tờ khai Thuế Môn bài theo Mau-01-Môn bài (tải về tại đây)
– Giấy nộp tiền vào NSNN theo Mẫu-C1-02-Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (tải về tại đây)

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế:

– Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh
– Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: Chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Những lưu ý khi kê khai nộp thuế môn bài

– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm 2015 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm 2015 ( Tức là từ ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 không có sự thay đổi so với năm 2014 thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/1 đầu năm tài chính.

– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế (như thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư…) làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm 2015 thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo Mẫu số 01/MBAI (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính). Thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Bài viết: “Hướng dẫn kê khai thuế môn bài”

Có thể bạn quan tâm: “Những lưu ý khi viêt các chỉ tiêu trên mẫu C01-02- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước”

1. Trường hợp người nộp thuế nộp tiền tại ngân hàng thương mại chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: Người nộp thuế phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho ngân hàng uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền.

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

– Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
 • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
 • Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
 • Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
 • ………………

– Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định

– Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

– Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp người nộp thuế nộp tiền tại ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

Ngân hàng thương mại in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho người nộp thuế khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: Ngân hàng thương mại căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do người nộp thuế lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của người nộp thuế. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho ngân hàng uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu ngân sách nhà nước, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho người nộp thuế.

 • Related Posts

  Thêm bình luận