Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng theo định dạng XML mới nhất

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng theo định dạng XML mới nhất

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng theo định dạng XML mới nhất. Ngày 05/01/2015 Tổng cục thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.0 và ứng dụng khai thuế qua mạng iHTKK 3.1.0 hỗ trợ người nộp thuế kết xuất và nộp tờ khai theo định dạng XML.
Để hỗ trợ các bạn thì Trung tâm gia sư kế toán trưởng sẽ hướng dẫn cho các bạn là người nộp thuế(NNT) cách kết xuất tờ khai XML, nộp tờ khai XML lên hệ thống iHTKK, kiểm tra kết quả và xem lại nội dung tờ khai:

kk
1. Hướng dẫn kết xuất tờ khai ra định dạng XML.
– NNT download và nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai HTKK v3.3.1.
– Sau khi NNT đã hoàn thiện nội dung tờ khai, NNT click vào nút Kết xuất XML


Cửa sổ lưu file XML hiện ra, NNT trỏ tới nơi muốn lưu (Nên lưu ra Desktop) sau đó click Save.
Lưu ý: NNT tuyệt đối không được đổi tên tờ khai. Trong tệp tờ khai XML này đã có cả phụ lục (nếu có) vì vậy NNT không cần kết xuất và đính kèm phụ lục dạng Excel như khi nộp tờ khai dạng PDF.
2. Cách nộp tờ khai lên hệ thống iHTKK và kiểm tra kết quả.
– NNT truy cập vào website nhận tờ khai.
– Sau đó đăng nhập và nộp tờ khai bình thường như tờ khai PDF.
– Sau khi nộp tờ khai thành công, NNT vào phần TRA CỨU để xem lại tờ khai đã nộp và thông báo xác nhận đã nộp thành công (có gửi 1 bản vào email).
– Hiện tại hệ thống nhận tờ khai XML của tổng cục thuế chưa hỗ trợ hết các loại tờ khai, 1 số tờ khai như tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có thể bị lỗi: “Phiên bản XML trên tờ khai không đúng: 2.0.0” =>Hướng dẫn cách khắc phục.

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng theo định dạng XML
3. Cách xem nội dung tờ khai XML
– Trước tiên NNT tiến hành download và cài đặt phần mềm đọc hồ sơ thuế định dạng XML – iTaxViewer 1.0.6.
– Sau khi cài đặt, NNT chỉ việc click vào file tờ khai XML để xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử hợp lệ.

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế qua mạng theo định dạng XML mới nhất

  • Related Posts

    Thêm bình luận