Hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử. Bài viết này Trung tâm xin hướng dẫn thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử và cách nộp thuế điện tử qua mạng trực tiếp trên website của Tổng cục thuế: nhantokhai.gdt.gov.vn.điện tử

– Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

– Hiện nay, Tổng cục Thuế đã phối hợp với hầu hết các ngân hàng để cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử nên rất thuận tiện cho NNT (người nộp thuế).

Bước 1: Thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử:
Chú ý: Để tránh tình trạng bị lỗi thì máy tính của các bạn phải được cài bản Java mới nhất nhé
– Nếu bạn chưa có có thể làm theo hướng dẫn dưới đây:
– Truy cập vào: nhantokhai.gdt.gov.vn – > Chọn Java muốn tải về (Tiếp đó các bạn tiến  hành cài đặt)


Sau khi đã cài đặt xong các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

1. Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn (Bằng trình duyệt Internet Explorer)  -> Đăng nhập -> Nộp thuế:

2. Lựa chọn Ngân hàng mà DN bạn muốn giao dịch -> Nhập số tài khoản ngân hàng -> Tiếp tục:


3. Sau đó màn hình sẽ xuất hiện: Bản đăng ký nộp thuế điện tử: -> Ký điện tử


4. Nhập Số PIN -> Chấp nhận:

5. Gửi đăng ký:

6. Tải biểu mẫu của ngân hàng mà DN bạn lựa chọn:

7. Điền thông tin vào mẫu vừa tải về -> Ra trực tiếp Ngân hàng để nộp.

8. Sau khi chi nhánh NHTM duyệt đăng ký, bạn sẽ nhận thông tin chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử qua Email đã đăng ký kèm với mật khẩu đăng nhập cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

-> Như vậy là bạn đã đăng ký xong dich vụ nộp thuế điện tử.

Bước 2: Cách nộp thuế điện tử:

1. Bạn truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov (bằng trình duyệt Internet Explorer) -> Đăng nhập.
 
2. Tiếp đó chọn mục: “Nộp thuế”:  Đăng nhập tài khoản (Tên đăng nhập: Là MST của DN bạn). Mật khẩu là MK mà đã được gửi qua mail.

3. Chọn mục: “Lấy giấy nộp tiền” ->  Nhập đầy đủ thông tin giấy nộp tiền:


4. Sau đó bấm nút Truy vấn số thuế PN:
– Hệ thống thực hiện kiểm tra thông tin Cơ quan quản lý thu và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của bạn từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo Cơ quan quản lý thu và hiển thị chi tiết lên màn hình lưới dữ liệu Chi tiết khoản nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước gồm: STT; Nội dung các khoản nộp NSNN; Mã NDKT; Mã chương; Kỳ thuế; Số tiền.

– Hoặc bạn có thể nhập trực tiếp các khoản nộp NSNN, mã NDKT, mã chương và số tiền phải nộp ở phần lưới dữ liệu “Chi tiết khoản nộp”.
– Bấm nút (…): để tra cứu mã NDKT hoặc Mã chương nếu bạn muốn tìm kiếm.

– Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào Giấy nộp tiền, bạn bấm Hoàn thành để hoàn tất việc Lập giấy nộp tiền.

5. Bạn bấm “Trình ký” để thực hiện trình giấy nộp thuế đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ Chữ ký số).

– Sau khi bấm Trình ký, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GHT không”.

6. Bấm: Ký và nộp

– Cuối cùng bạn bấm OK để gửi Giấy nộp thuế tới Cơ quan Thuế.

-> Như vậy, bạn đã gửi thành công Giấy nộp tiền thuế tới Cơ quan Thuế.

  • Related Posts

    Thêm bình luận