Kê khai báo cáo thuế trong doanh nghiệp

Kê khai báo cáo thuế trong doanh nghiệp


  • Bảng kê mua vào (không bắt buộc): Tập hợp toàn bộ hóa đơn mua vào hàng hóa, dịch vụ, tài sản, công cụ. Mỗi hóa đơn kê 1 dòng trên HTKK hoặc nhấn nút “VAT” trên 3TSoft khi hạch toán.
  • Đối với tờ khai nhập khấu thì căn cứ vào tờ khai hải quan + giấy nộp tiền VAT ở khâu nhập khẩu để kê khai. Sau khi kê khai xong bảng kê mua vào HTKK không tự động chuyển số liệu sang tờ khai, người làm phải tự tổng hợp số liệu chuyển sang các chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai.
  • Bảng kê bán ra (không bắt buộc): Tập hợp toàn bộ hóa đơn bán ra hàng hóa, dịch vụ, thanh lý tài sản. Mỗi hóa đơn kê 1 dòng trên HTKK hoặc nhấn nút “VAT” trên 3TSoft khi hạch toán hóa đơn bán hàng.
  • Mẫu tờ khai 01/GTGT – Kê khai VAT hoạt động SX-KD | Mẫu 02/GTGT kê khai VAT dự án đầu tư | Mẫu 03/GTGT kê khai VAT trực tiếp trên giá trị gia tăng | Mẫu 04/GTGT kê khai VAT trực tiếp trên doanh thu.
  • Tập hợp kết quả bảng kê thành “Tờ khai thuế VAT”, kết xuất XML – nộp qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn  (Ký bằng chữ ký số – CA.Token)
  • Kỳ kê khai: DN mới thành lập kê khai QUÝ. DN có doanh thu năm trước liền kề < 50 tỷ kê QUÝ. Còn lại kê THÁNG.
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn – BC26 kê theo quý. BC21 kê trong 5 ngày kể từ khi phát sinh trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.
  • Related Posts

    Thêm bình luận