Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng

Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng

Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng

(Hình ảnh: Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng)

(Hình ảnh: Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng)

1. Điều kiện nộp thuế vãng lai: 

* Căn cứ vào Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC:

“…. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh….”

** Như vậy, để phải thực hiện nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh:

– Doanh thu bao gồm thuế GTGT của hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh từ 1 tỷ đồng trở lên.

– Không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính.

2. Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

** Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Thông tư 26/2015/TT-BTC:

a. Thuế suất thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

“…. Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh….”.

Bài viết: Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng

==> Điều kiện nộp thuế vãng lai , lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh thì khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ như sau:

– 2% đối với HH chịu TS thuế GTGT 10% trên DT HH chưa có thuế GTGT.

– 1% đối với HH chịu TS thuế GTGT 5% trên DT HH chưa có thuế GTGT.

b. Nơi nộp hồ sơ:

“…Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng….”

==> Nộp cho CQT quản lý địa phương nơi có hoạt động bán hàng vãng lai.

c. Hồ sơ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

“… Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh là Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính…”

– Tờ khai thuế GTGT mẫu 05/GTGT (TT 156/2013/TT-BTC)

– Khai thuế:

+ Vào phần mềm HTKK : Khai thuế/ Khai thuế GTGT/ Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (05/GTGT). 

+ Khai tổng doanh thu hàng hóa bán ra chịu 5% thuế và 10% thuế.

+ Ghi.

+ Kết xuất Xml.

+ Gửi tờ khai.

d. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh:

– Nộp theo từng lần phát sinh doanh thu: 10 ngày kể từ khi xuất hóa đơn.

– Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: ngày thứ 20 hàng tháng.

* *Lưu ý:

– Các công ty XD khi hoàn thành công trình hay nghiệm thu 1 giai đoạn nào đó mới xuất hóa đơn.

– Lúc đó mới kê khai tờ khai thuế vãng lại ngoại tỉnh mẫu 05/GTGT.

e. Khi kê khai tại Trụ sở chính:

– Khi khai thuế với CQT quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp DT phát sinh và số thuế GTGT đã nộp của DT bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính.

– Số thuế đã nộp của DT bán hàng vãng lai được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Bài viết: Kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh cho công trình xây dựng

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: thủ tục đăng ký nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh – thuế vãng lai ngoại tỉnh hạch toán như thế nào – thuế vãng lai nội tỉnh – không nộp thuế vãng lai – bán hàng vãng lai ngoại tỉnh là gì – thời hạn nộp thuế vãng lai – nộp thuế vãng lai qua mạng – phạt nộp chậm thuế vãng lai

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. ĐẶNG VĂN CƯƠNG
   25/04/2019 at 17:13 - Reply

   BÊN MÌNH ĐANG THI CÔNG 1 CÔNG TRÌNH NGOẠI TỈNH, DOANH THU CÔNG TRÌNH CHỊU THUẾ VÃNG LAI 2%. KHI TÍNH THUẾ VÃNG LAI THÌ CHỦ ĐẦU TƯ BÊN MÌNH LẠI CỨ TRỪ 2% SAU THUẾ CỦA MỖI ĐỢT NGHIỆM THU. MÌNH ĐÃ GIẢI THÍCH NHƯ HỌ KO NGHE. MÌNH MUỐN TÌM VĂN BẢN QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CÁCH TÍNH THUẾ VÃNG LAI 2% TRÊN DOANH THU TRƯỚC THUẾ. XIN CẢM ƠN!!!

  Thêm bình luận