Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?

Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?

Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?. Kê Khai Thuế Theo Tháng Bao Gồm Những Gì? Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Hàng tháng công ty cần phải nộp tờ khai thuế các bạn cần biết báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì ? Đây là những câu hỏi mà kế toán viên luôn thắc mắc và cần hiểu rõ hơn về kê khai và báo cáo thuế hàng tháng ra sao? Trung tâm gia sư kế toán trưởng chia sẻ  một số kiến thức về kế toán thuế với chủ đề đang được các bạn quan tâm ” Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì?”

I. Kỳ khai báo thuế tháng 1
1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm có:
++Thuế Giá trị gia tăng: theo mẫu 01/GTGT;

+Bảng kê hóa đơn, những chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

+Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT;

+Bản giải trình việc khai bổ sung, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS;

+Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, và những dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT;

+Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, và lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. Dịch vụ kế toàn thuế

++Thuế Tiêu thụ đặc biệt: làm đúng theo mẫu số 01/TTĐB;

+Bảng kê hóa đơn bán các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo như mẫu số 01-1/TTĐB;

+Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
++Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN hoặc làm theo theo mẫu số 02/TAIN.
++Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: được khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; và mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ ở mức 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ với mức là 25%).
2. Báo cáo tình hình về việc sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước. Kế toán thuế

thue

3. Kê khai và nộp thuế TNDN tạm tính quí IV năm trước

– Hồ sơ khai thuế thu nhập cho doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước bao gồm tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
Thời hạn để nộp Hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

– Các loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm, bao gồm có:

+ Thuế Môn bài.

+Tuy nhiên nếu như doanh nghiệp, công ty mà nguồn vốn đăng ký kinh doanh so sánh với năm trước không được thay đổi thì không cần phải nộp.
+ Thuế nhà, đất đai đối với những tổ chức (nếu có)
+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với những tổ chức (nếu có).

453

++Hồ sơ kê khai thuế bao gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài theo như mẫu số 01/MBAI.
– Tờ kê khai thuế nhà, thuế đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)
– Tờ khai thuế sử dụng đất đai nông nghiệp sử dụng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu như có)
Thời hạn nộp : Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01. Quyết toán thuế
II. Báo cáo thuế tháng 2

+Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 01.

+Các loại thuế mà cần phải kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu như có)
– Thuế tài nguyên (nếu có)
– Thuế thu nhập cá thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm có giấy chứng từ, tờ khai và thực hiện giốngnhư 4 hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế của tháng 12 năm trước

+Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

Các báo cáo thuế và thời hạn nộp:

Kỳ BC

Nội dung báo cáo

Hạn nộp

 

 

Bất thường

 -Tờ khai thuế môn bài (Bài viết chi tiết sẽ được đề cập ở kỳ 3)  -Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được  cấp Giấy ĐKKD và trình diện Cơ quan  quản lý thuế. Hoặc trước 31/12 nếu DN  có thay đổi vốn ĐKKD trong năm
 -Thông báo phát hành hóa đơn (HTKK) (*) -Trước ngày sử dụng 05 ngày 
 -Thông báo hủy hóa đơn (HTKK) -Từng lần tại thời điểm hủy
 -Thông báo mất hóa đơn (HTKK) -Từng lần tại thời điểm mất
 

 

Tháng

 -Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai tháng (HTKK)Trước ngày 20 tháng sau
 -Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai tháng (HTKK)
 -Báo cáo thuế TTĐB (HTKK)
– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (HTKK) (theo thông tư 39 của BTC)
 

 

Quý

 Báo cáo thuế GTGT nếu kỳ kê khai quý (HTKK)Trước ngày 30 quý sau 
 Báo cáo thuế TNCN nếu kỳ kê khai quý (HTKK)
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý (HTKK)
 Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (HTKK)
 

 

 

Năm

 – Quyết toán thuế TNCN (HTKK) 

 

Trước ngày 30/03 năm sau

 

 – Quyết toán thuế TNDN gồm:Bảng cân đối kế toán (HTKK)Bảng KQ hoạt động kinh doanh (HTKK)Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (HTKK)Thuyết minh BCTC (Excel)

Bảng cân đối tài khoản (Excel, Phần mềm kế toán)

Tờ khai QT thuế TNDN kèm PL (HTKK)

 

Nguyên tắc chọn kỳ báo cáo thuế GTGT, TNCN

Loại BC

Báo cáo tháng

Báo cáo quý

Thuế GTGT DN mới thành lập chưa đủ 12 thángDN có DT trên Tờ khai thuế GTGT của năm cuối cùng trong định kỳ 03 năm/ lần > 20 tỷ(Định kỳ đầu tiên: 01/07/2013 – 31/12/2016 xét DT của năm 2012 > 20 tỷ) DN cũ có DT của năm cuối cùng trong định kỳ 03 năm/lần <= 20 tỷ(Định kỳ đầu tiên: 01/07/2013 – 31/12/2016 xét DT của năm 2012 > 20 tỷ)
  DN hoạt động đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý
Thuế TNCN DN phát sinh số thuế TNCN kỳ đầu tiên của năm >= 50triệu DN BC thuế GTGT theo quýDN phát sinh số thuế TNCN kỳ đầu tiên của năm < 50triệu

– Không phát sinh nộp thuế TNCN: Không phải báo cáo thuế theo như định kỳ

– Không phát sinh thuế GTGT, TNDN: Vẫn phải báo cáo thuế theo định kỳ

(*) Theo điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn trước 5 ngày sử dụng (mẫu số 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39; trong HTKK có mẫu này)

++Tài khoản ngân hàng

+Mỗi công ty đều cần mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

tknh

+Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

+Tương tự với trường hợp mở khi đóng tài khoản ngân hàng thì cũng cần phải thông báo cho cơ quan thuế biết

++Lao động và xã hội.

15

+Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

+Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

word+++ CÁC BẠN DOWNLOAD: MẪU BIỂU BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT TẠI ĐÂY.

 Tổng hợp mẫu biểu Bảo Hiểm Xã Hội mới nhất 2015 2016 2017.

*** CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT***

Có thể bạn quan tâm
++Các thủ tục khai báo ban đầu khác như:

Đăng ký chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc do đó cần lưu ý trong lần làm việc đầu tiên với cơ quan thuế.

  • Related Posts

    Thêm bình luận