Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tài khoản sử dụng.

Để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp, kế toán sử dụng TK 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Nội dung phản ánh của tài khoản 441 như sau:

Bên Nợ : Số vốn đầu tư xây dựng cơ bản giảmdo:

– Xây dựng mới và mua sắm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và đã quyết toán vốn đầu tư

– Nộp lại vốn đầu tư XDCB sử dụng không hết

Bên Có:  Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng do:

– Nhà đầu tư cấp hoặc gốp vốn

– Nhận vốn ĐTXDCB từ viện trợ, tài trợ;

– Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển

Số dư bên Có: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có của doanh nghiệp chưa sử dụng; hoặc đã sử dụng nhưng công tác xây dựng cơ bản chưa hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng quyết toán chưa duyệt.

Trình tự kế toán

 • Khi nhận vốn đầu tư XDCB do ngân sách cấp, cấp trên cấp, do các nhà đầu tư góp vốn, các cổ đông góp vốn cổ phần, kế toán ghi:

Nợ TK 111 –  Tiền mặt

Nợ TK 112 –  Tiền gửi Ngân hàng

Nợ TK 151 –  Hàng mua đang đi đường

Nợ TK 152 –  Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 –  Công cụ, dụng cụ

Có TK 441 –  Nguồn vốn đầu tư XDCB

 • – Nhận công trình XDCB dở dang từ các đơn vị khác đang thi công theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kế toán ghi:

Nợ TK 241 –  XDCB dở dang (2412)

Có TK 441 –  Nguồn vốn đầu tư XDCB

 • – Bổ sung nguồn vốn đầu tư XDCB từ phần lợi nhuận sau thuế, kế toán ghi:

Nợ TK 421 –   Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 441 –  Nguồn vốn đầu tư XDCB

 • Bổ sung vốn đầu tư XDCB từ quỹ đầu tư phát triển, kế toán ghi :

Nợ TK 414 –   Quỹ đầu tư phát triển

Có TK 441 –  Nguồn vốn đầu tư XDCB

 • Kết chuyển giảm nguồn vốn XDCB khi đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ hoàn thành bàn giao:

Nợ TK 441 –   Nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 411 –  Nguồn vốn kinh doanh.

 • Khi trả vốn đầu tư XDCB cho Ngân sách, cấp trên, các nhà đầu tư, kế toán ghi:

Nợ TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 111 –  Tiền mặt

Có TK 112 –  Tiền gửi Ngân hàng
Tham gia khóa học kế toán thuế tại đây

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

 • Related Posts

  7 Bình luận

  1. truong bui
   03/04/2015 at 08:39 - Reply

   nhờ mọi người định khoản giúp ạ : dùng tiền gửi ngân hàng thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để mua sắm 1 thiết bị sx giá mua gồm thuế gtgt 5% là 525000 tscđ đã bàn giao và đưa vào sủ dụn

   • Thanh tuôi
    13/04/2015 at 11:14 - Reply

    N211
    N133
    C112
    còn 1 nghiệp vụ nữa 🙂

    • truong bui
     20/04/2015 at 23:33 - Reply

     nghiệp vụ nữa là ntn

     • Guest
      20/04/2015 at 23:34 - Reply

      mà mk cũng định khoản như trên chăng bit có đúng k
      nv nữa là nv gi

      • canh dan
       05/05/2015 at 15:51

       đúng rồi, còn 1 nghiệp vụ nữa, đầu tư cb ấy bản, roi đưa vao dau su dung

    • truong bui
     20/04/2015 at 23:34 - Reply

     mà mk cũng định khoản như trên nv nữa là nv gi

  2. linh
   25/11/2015 at 22:10 - Reply

   Doanh nghiệp ký hợp đồng với một nhà thầu để đầu tư xây dựng cơ bản trị giá gói thầu 100.000 usd. Doanh ngiệp ứng trước 10000 usd cho nhà thầu bằng chuyển khoản. Tỷ giá giao dịch 15.930đồng

  Thêm bình luận