Kinh nghiệm khi làm thuế nhập khẩu - Học kế toán thuế hồ chí minh

Kinh nghiệm khi làm thuế nhập khẩu

Kinh nghiệm khi làm thuế nhập khẩu. Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp như thế nào? Cách hạch toán hàng nhập khẩu sao cho đúng?,… Bài viết hướng dẫn cho bạn những lưu ý khi làm kế toán thuế nhập khẩu.

Kinh nghiệm khi làm thuế nhập khẩu

Hình ảnh: Kinh nghiệm khi làm thuế nhập khẩu

1. Hồ sơ nhập khẩu nên kẹp với chứng từ như sau:

– Tờ khai hải quan và các phụ lục;

– Hợp đồng ngoại (Contract);

– Hóa đơn bán hàng (Invoice);

– Các giấy tờ khác của lô hàng như: Chứng nhận xuất sứ, tiêu chuẩn chất lượng,…

– Các hóa đơn dịch vụ liên quan đến hoạt động nhập khẩu như: Bảo hiểm vận tải quốc tế, vận tải nội địa , kiểm hóa, nâng hạ, phụ phí xếp dỡ tại cảng (THC), vệ sinh Container, phí chứng từ lưu kho, và các khoản phí khác,…

– Thông báo nộp thuế;

– Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước/Ủy nhiệm chi thuế;

– Lệnh chi/Ủy nhiệm chi thanh toán công nợ ngoại tệ người bán.

Những lưu ý khi làm thuế nhập khẩu

2. Các bút toán hạch toán hàng nhập khẩu:

a) Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu:

Nợ TK 156, 211: Giá trị hàng hóa nhập khẩu (Tính theo tỉ giá ngày thanh toán); ( Không phải tỉ giá trên tờ khai hải quan)

Có TK 331: Số tiền thanh toán

* Trường hợp thanh toán nhiều lần:

+ Nếu lãi về tỉ giá hạch toán

Nợ TK 156
Có TK 515

+ Nếu lỗ về tỉ giá hạch toán

Nợ TK 635
Có TK 331

b) Hạch toán thuế nhập khẩu phải nộp:

Nợ TK 156: Số thuế nhập khẩu trên tờ khai
Có 3333: Thuế nhập khẩu

c)  Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu (thuế được khấu trừ):

Nợ TK 1331: Số thuế GTGT nhập khẩu trên tờ khai hải quan
Có TK 33312 : Thuế GTGT hàng nhập khẩu

* Khi nộp các loại tiền thuế trên các bạn hạch toán như sau:

– Ghi giảm thuế nhập khẩu của hàng nhập khẩu phải nộp:

Nợ TK 3333
Có TK 1121

– Ghi giảm số thuế TTĐB của hàng nhập khẩu phải nộp

Nợ TK 3332
Có TK 1121

d) Hạch toán thuế TTĐB phải nộp (nếu có):

Nợ TK 156: Số thuế trên tờ khai Hải quan
Có TK 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

3. Lưu ý về giá trị hàng nhập khẩu:

– Giá tính thuế nhập khẩu: là giá mua cộng các chi phí nhập hàng cho đến thời điểm hàng tới cầu cảng Việt Nam. Nếu bạn nghiên cứu điều kiện cơ sở giao hàng sẽ hiểu nó gần như tương ứng với các điều kiện C (như CIF, C&F) cho dù bạn ký với điều kiện nào đi nữa;

– Có một sự không đồng nhất giữa giá tính thuế nhập khẩu: GTGT nhập khẩu của Hải quan khác với giá mua thực tế trên hợp đồng mà không ít các bạn kế toán mới nhầm; Cứ lấy giá trên tờ khai Hải quan làm giá ghi sổ là sai nhé!

– Đó là lý do vì sao trên tờ khai Hải quan các bạn sẽ thường thấy có ghi các khoản chi phí như: I, F, THC,… chỉ là phần Hải quan ấn định để khai thuế.

Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu vào ghi sổ: Hạch toán theo tỉ giá bình quân liên ngân hàng tại thời điểm thanh toán tỉ giá.

Bài viết: “Kinh nghiệm khi làm thuế nhập khẩu”

Có thể bạn quan tâm: “Chưa có MST phụ thuộc vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh”

Ngày 10/08/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 3568/TCT-TNCN
Theo đó:

Theo hướng dẫn công văn 2259/TCT-TNCN, trường hợp giấy khai sinh ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP không có thông tin “Quyển số” đăng ký giấy khai sinh thì trong thời gian chưa được cấp mã số thuế, người nộp thuế thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký giảm trừ gia cảnh, có hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì vẫn tạm thời được tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế.

Về yêu cầu bắt buộc phải có thông tin “Quyển số” trên ứng dụng HTKK 3.3.7 đối với NPT dưới 14 tuổi khai sinh từ năm 2016, Tổng cục Thuế ghi nhận nội dung và sẽ thực hiện gỡ bỏ ràng buộc khi nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế phiên bản tới.

  • Related Posts

    Thêm bình luận