Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133

Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 – Mẫu F01 – DNN: Bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế là mẫu bảng tổng hợp những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Nhìn vào bảng cân đối tài khoản doanh nghiệp có thể đánh giá tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

bang-can-doi-tai-khoan

Để tải mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133 về máy, bạn có thể nhấn vào nut download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Mẫu bảng cân đối tài khoản theo Thông tư 133

 

  • Related Posts

    Thêm bình luận