Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm

Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm là mẫu báo cáo dùng cho cơ quan hành chính nhân sự. Đây là mẫu báo cáo giúp quản lý các loại tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, công ty.

bao-cao-kiem-ke-tai-san-cong

Hướng dẫn:

Biểu này áp dụng đối với TSCĐ khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (không bao gồm nhà, đất, xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản)
Cột (2): Ghi tên từng loại tài sản (Ví dụ: Máy vi tính, máy photocopy, tủ, bàn ghế, Máy in Cerox,…)

Bài viết: Mẫu báo cáo kiểm kê tài sản công cuối năm

  • Related Posts

    Thêm bình luận