Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất 2019 theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng trong trường hợp thông tin hóa đơn GTGT bị viết sai hay hai bên mua và bán không thực hiện hợp đồng nữa. Lập biên bản hủy hóa đơn để xóa bỏ hóa đơn đã viết sai đó. Trong bài viết dưới đây, Học kế toán thuế hcm sẽ hướng dẫn bạn đọc cách viết mẫu biên bản hủy hóa đơn.

mau-bien-ban-huy-hoa-don

A. Các trường hợp xử lý hóa đơn

Theo Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, xử lý đối với hóa đơn đã lập. Theo quy định, các trường hợp hóa đơn viết sai được xử lý như sau:
1. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuốn

Trường hợp này kế toán chỉ cần gạch chéo các liên. Và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuốn của quyển hóa đơn. Kế toán không cần lập biên bản hủy hóa đơn, cuối kỳ kê khai tình hình sử dụng hóa đơn vào mục hủy hóa đơn trên tờ khai thuế.

2. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuốn nhưng chưa giao cho khách hàng

Cách xử lý hóa đơn viết sai trong trường hợp ngày tương tự như hủy hóa đơn ở trên: Gạch chéo các liên, kẹp lại vào cuốn hóa đơn. Đồng thời xuất lại hóa đơn khác đúng các chỉ tiêu cho khách hàng.

Lưu ý: Hai trường hợp trên chỉ áp dụng cho hóa đơn mua của cơ quan thuế. Còn đối với hóa đơn tự in, kế toán thu hồi và lưu trữ đúng quy định.

3. Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng nhưng chưa khai báo thuế

Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập. Xuất hóa đơn mới, đúng các chỉ tiêu giao cho khách hàng thay thế cho hóa đơn viết sai (ngày ghi trên hóa đơn xuất lại có thể ghi ngày lập hoặc sau ngày lập biên bản thu hồi). Sau đó lập biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo đúng quy định.

4. Hóa đơn viết sai đã giao khách hàng và đã khai báo thuế

Hóa đơn ghi sai về số tiền, sai sót về mã số thuế: Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi hoa đơn. Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót : ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…. Tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

5. Hóa đơn sai tên, địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế, số tiền

Các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn này vẫn được coi là hóa đơn hợp lệ và kê khai báo cáo thuế bình thường.

B. Mẫu biên bản hủy hóa đơn

bien-ban-huy-hoa-don-1

Để tải mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất, bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

  • Related Posts

    Thêm bình luận