Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng. Đây là mẫu giấy được lập ra nhằm xác nhận thời gian làm việc của kế toán trưởng. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 04/2018/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tải mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm kế toán trưởng, bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Mẫu giấy xác nhận thời gian thực tế làm Kế toán trưởng

  • Related Posts

    Thêm bình luận