Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm là mẫu sổ được lập ra dùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp dùng để theo dõi các khoản chi tài chính phát sinh trong năm. Và làm căn cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản chi phí.

so-chi-tiet-thue-gtgt-duoc-mien-giam

Bài viết: Mẫu S55-H: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

  • Related Posts

    Thêm bình luận