Mức lương tối thiểu 2016 mới nhất - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mức lương tối thiểu 2016 mới nhất

Mức lương tối thiểu 2016 mới nhất. Mức lương tối thiểu theo luật lao động Việt Nam năm 2016 là bao nhiêu? quy định như thế nào? Bạn đọc cùng tham khảo bên dưới nhé.

Mức lương tối thiểu 2016 mới nhất

Hình ảnh: Mức lương tối thiểu 2016 mới nhất

1. Khái niệm

– Lương tối thiểu là một mức lương thấp nhất theo quy định của Luật lao động do Quốc hội Việt Nam ban hành.

– Đó là số tiền trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong xã hội với điều kiện làm việc và cường độ lao động bình thường, lao động chưa qua đào tạo nghề. Số tiền đó đủ để người lao động tái sản xuất giản đơn sức lao động, đóng bảo hiểm tuổi già và nuôi con.

– Mức lương tối thiểu này được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật.

 – Có hai loại lương tối thiểu:

– Lương tối thiểu vùng: là lương áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

– Lương tối thiểu chung (lương cơ sở): là lương áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

2. Mức lương tối thiểu mới nhất năm 2016

** Mức lương tối thiểu vùng: 

 Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

Hình ảnh: Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

==> Mức lương tối thiểu vùng năm 2016 được thực hiện theo nghị định 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

==> Doanh nghiệp không được trả lương cho NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP.

==> Các địa bàn thuộc các vùng, như sau:

+ Vùng 1:

Vùng 1

Hình ảnh: Vùng 1

+ Vùng 2:

Vùng 2

Hình ảnh: Vùng 2

+ Vùng 3

 Vùng 3

Hình ảnh: Vùng 3

+ Vùng 4: Các địa bàn còn lại

** Mức lương tối thiểu chung (mức lương cơ sở)

Mức lương tối thiểu chung 2016

Hình ảnh: Mức lương tối thiểu chung

==> Trước ngày 1/5/2016, mức lương tối thiểu đang được thực hiện là 1.150.000 đồng/tháng (theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP)

==>Từ ngày 01/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu chung từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (theo Nghị quyết 99/2015/QH13)

Bài viết: “Mức lương tối thiểu 2016 mới nhất”

Có thể bạn quan tâm: “Cháu nội/ngoại có được đăng ký giảm trừ người phụ thuộc?”

Người nộp thuế được đăng ký người phụ thuộc là các cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng:

– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Trường hợp người nộp thuế có nuôi dưỡng cháu nội/ngoại nhưng nếu cháu nội/ngoại có bố/mẹ đang trong độ tuổi lao động và có thu nhập thì không được tính cháu nội/ngoại là người phụ thuộc.

(Theo Điểm d và Điểm đ, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Tải  Thông tư 111/2013/TT-BTC- Hướng dẫn về thuế TNCN (tải tại đây)

  • Related Posts

    Thêm bình luận