Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng? - Học kế toán thuế hồ chí minh

Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng?

Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng? Khi hạch toán nghiệp vụ kế toán trong công ty xây dựng, trường hợp khối lượng các nguyên vật liệu trên hóa đơn nhỏ hơn hoặc ít hơn khối lương dự toán thì hạch toán thế nào? Khi nào nên xuất thẳng, khi nào nên nhập kho? Bên cạnh đó cần kèm theo những chứng từ hạch toán nào? Các kế toán xây dựng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng

Hình ảnh: Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng?

1. Nếu khối lượng trên hóa đơn nhỏ hơn khối lượng dự toán

– Khi hạch toán kế toán sẽ không cần nhập kho mà xuất thẳng sử dụng qua tài khoản 621

Nợ TK 621, 1331
Có TK 111, 112, 331

**Chứng từ kèm theo gồm:

 • Phiếu chi hoặc hoạch toán
 • Ủy nhiệm chi nếu giá trị hóa đơn > 20 triệu
 • Hợp đồng, thanh lý
 • Biên bản giao hàng hoặc xuất kho bên bán
 • Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn thường

học kế toán thực hành

Bạn đang xem: “Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng?”

– Nhiều trường hợp kế toán khi hạch toán nhập kho trước rồi mới xuất:

+ Nhập kho trước xuất sau ( nhập kho rồi mới xuất):

Nợ TK 152, 1331
Có TK 111,112,331

**Chứng từ cần khi nhập trước, xuất sau gồm có:

 • Phiếu chi hoặc hoạch toán
 • Phiếu nhập kho
 • Ủy nhiệm chi nếu giá trị hóa đơn > 20 triệu đồng
 • Hợp đồng, thanh lý
 • Biên bản giao hàng hoặc xuất kho bên bán
 • Hóa đơn GTGT hoặc thông thường

+ Sau đó xuất kho sử dụng:

 • Phiếu yêu cầu vật tư
 • Phiếu xuất kho

Nợ TK 621
Có TK 152

2. Nếu khối lượng hóa đơn có giá trị lớn hơn khối lượng dự toán

– Nếu hàng hóa không nhập kho mà xuất thẳng sử dụng qua TK 621

Nợ TK 621, 1331
Có TK 111, 112, 331

**Chứng từ kèm theo gồm:

 • Phiếu chi hoặc hoạch toán
 • Ủy nhiệm chi nếu giá trị hóa đơn > 20 triệu
 • Hợp đồng, thanh lý
 • Biên bản giao hàng hoặc xuất kho bên bán
 • Hóa đơn GTGT hoặc thông thường

– Khi tiến hành nghiệm thu hết công trình, kế toán nhập lại kho 30 tấn sử dụng không hết.

Nợ TK 152
Có TK 621 ( kèm theo giấy tờ bắt buộc Phiếu nhập kho)

Lưu ý:

Khi quyết toán thuế cuối năm tính thuế TNDN thì hạch toán phải bỏ số tiền giá vốn tương đương. ( khoản chi phí này chỉ được là chi phí kế toán, còn khi quyết toán thuế thì phải loại trừ chi phí này ra trong tờ khai quyết toán thuế TNDN. Các khoản không được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên trường hợp này nếu kế toán chưa vững nghiệp vu không biết chắc khi nào nên xuất thẳng, khi nào nên nhập kho thì không nên sử dụng vì rất dễ bị soi khi kiểm toán.

– Trường hợp kế toán xây dựng nhập kho rồi mới xuất

+ Hạch toán khi nào nên xuất thẳng, khi nào nên nhập kho.

Nợ TK 152, 1331
Có TK 111, 112, 331

**Các giấy tờ cần có khi hạch toán

 • Phiếu chi hoặc hoạch toán
 • Phiếu nhập kho
 • Ủy nhiệm chi nếu giá trị hóa đơn > 20 triệu
 • Hợp đồng, thanh lý
 • Biên bản giao hàng hoặc xuất kho bên bán
 • Hóa đơn GTGT hoặc thông thường
 • Sau đó xuất kho sử dụng: xuất đủ bằng dự toán 150 tấn
 • Phiếu yêu cầu vật tư
 • Phiếu xuất kho

Nợ TK 621
Có TK 152

+ Kế toán có thể sử dụng cả 2 cách sau:

Nợ TK 621
Có TK 111, 112, 331

Nợ TK 152
Có TK 111,112, 331

** Giấy tờ cần có khi hạch toán:

 • Phiếu chi hoặc hoạch toán
 • Phiếu nhập kho=20 tấn
 • Phiếu nhập kho xuất thẳng
 • Ủy nhiệm chi nếu giá trị hóa đơn > 20 triệu
 • Hợp đồng, thanh lý
 • Biên bản giao hàng hoặc xuất kho bên bán
 • Hóa đơn GTGT hoặc thông thường

==> Như vậy tùy từng trường hợp cụ thể mà kế toán cần biết và nên hạch toán trong từng trường hợp khi nào nên xuất thẳng và khi nào nên nhập kho.

Bài viết: “Nên xuất thẳng hay nhập kho nguyên vật liệu xây dựng?”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách”

1. Nếu có hoá đơn đầu vào

– Các bạn kiểm tra lại sổ 331 xem có trường hợp nào người bán chưa xuất hoá đơn không thì bảo họ xuất lại để bổ sung.

– Nếu có hoá đơn đầu vào nhưng hàng trong kho bị âm, các bạn làm biên bản kiểm kê kho, sau đó hạch toán vào 138, sau đó tiến hành phạt tiền  nhân viên làm sai.

2. Nếu không có hoá đơn đầu vào

Cách 1: Mua hoá đơn:

– Các bạn có thể mua hoá đơn GTGT, hoá đơn bán lẻ của cá nhân, hộ kinh doanh (Ngày trên hoá đơn mua vào trước ngày hoá đơn bán ra).
– Khi có hoá đơn các bạn nhập kho, tính giá thành bình thường.

Cách 2: Làm thủ tục hàng về trước hoá đơn về sau:

– Nếu các bạn quan hệ được với các công ty khác (thân thiết) có thể làm thủ tục như sau:
– Các bạn phải chứng minh được việc hàng về trước hóa đơn về sau các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Hợp đồng/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán,…).
– Trong hợp đồng phải ghi rõ: Thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).

Lưu ý: Cách này thì bên bán sẽ bị xử phạt từ 4 – 8 tr vì tội: Lập hoá đơn không đúng thời điểm, (Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC)

– Và các bạn phải giải thích với thuế: Bên bán đã giao hàng nhưng không chịu xuất hoá đơn đó là lỗi của bên bán chứ không phải lỗi do bên mua.

Cách 3: Đợi khi quyết toán thì bị xử phạt:

– Không có đầu vào (tức là trong kho không có hàng). Nhưng lại xuất hoá đơn (xuất khống) -> Sử dụng bất hợp pháp hoá đơn (Theo điều 23 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 10 /2014/TT-BTC) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

 • Related Posts

  Thêm bình luận