Những lưu ý về hóa đơn kê khai thuế

Những lưu ý về hóa đơn kê khai thuế

**Những lưu ý về hoá đơn kê khai thuế**

Một số điểm cần lưu ý về hoá đơn đầu vào, đầu ra mà các bạn kê toán cần phải nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hoá đơn chứng từ. Hoá đơn là một trong những chứng từ để công ty kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế nhưng không phải hoá đơn nào cũng được kê khai, khấu trừ thuế.

**Đối với hóa đơn đầu vào

*Các quy định về hóa đơn đủ điều kiện khấu trừ.

+ Hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên phải chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Cần lưu ý:

++Hóa đơn mua cùng trong một ngày

+ Nếu trong cùng một ngày mua hàng hoá của một đơn vị nhưng chia nhỏ ra làm nhiều hoá đơn GTGT có giá trị dưới 20 triệu nhưng tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì vẫn phải thanh toán qua ngân hàng.

+ Nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ bị loại thuế GTGT của số hàng không thanh toán qua ngân hàng.

+ Do vậy kế toán cần phải để ý khi nhận hoá đơn của một đơn vị trong cùng một ngày phải chú ý xem tổng số tiền phải thanh toán có vượt quá 20 triệu đồng hay không.

hóa đơn 20 triệu

++Hóa đơn thanh toán làm nhiều lần

+ Một hoá đơn được thanh toán làm nhiều lần thì tất cả các lần đều phải chuyển khoản qua Ngân hàng, kể cả lần đặt cọc đầu tiên để làm cơ sở cho việc mua bán.

+ Nếu doanh nghiệp đã đặt cọc bằng tiền mặt và khấu trừ luôn vào tiền hàng thì yêu cầu nhà cung cấp trả lại tiền đặt cọc đó và chuyển trả lại cho nhà cung cấp qua Ngân hàng.

+ Nếu không số tiền thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi kê khai thuế GTGT đầu vào.

++Chuyển tiền qua ngân hàng

Việc chuyển tiền qua Ngân hàng để thanh toán cho hóa đơn từ 20 triệu trở lên có nghĩa là phải chuyển từ tài khoản Ngân hàng mang tên công ty mình sang tài khoản ngân hàng mang tên nhà cung cấp.

Chữ kí khi chuyển tiền qua ngân hàng

Chữ kí khi chuyển tiền qua ngân hàng

+Do đó nếu chuyển tiền từ một tài khoản không mang tên công ty mình hoặc chuyển tiền sang một tài khoản không mang tên công ty người bán trên hóa đơn, hoặc nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản tiền gửi ngân hàng của người bán thì đều không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

+Nếu doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ 3 thanh toán hoặc thanh toán bù trừ công nợ thì phải được quy định cụ thể trong hợp đồng thì cách thanh toán này cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng.

++Thời điểm thanh toán

+Tại thời điểm kê khai nếu chưa đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng và người mua hàng chưa trả tiền thì vẫn được kê khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ bình thường, nhưng nếu đến thời hạn thanh toán mà chưa thanh toán hoặc không có chứng từ thanh toán bằng chuyển khoản thì phần thuế giá trị gia tăng tương ứng với giá trị chưa thanh toán hoặc không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ bị loại ra và không được khấu trừ thuế GTGT.

Thời điểm thanh toán

Thời điểm thanh toán

++Phương thức thanh toán bù trừ

+Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa (dịch vụ) mua vào với giá trị hàng hóa (dịch vụ) bán ra cũng được coi là thanh toán qua Ngân hàng;

+Trường hợp sau khi bù trừ công nợ mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng.

Những lưu ý về hoá đơn kê khai thuế

Những lưu ý về hoá đơn kê khai thuế      

++Chú ý khấu trừ đối với tài sản cố định.
tscd+ Nếu tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống ( trừ ô tô sử dụng cho vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn ), có giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng đó thì sẽ không được khấu trừ, nhưng nếu công ty có ngành nghề là vận tải thì lại được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào.

++Hóa đơn đã kê khai năm trước năm sau hạch toán

+Hóa đơn nếu đã kê khai trên tờ khai của năm nay nhưng lại không đưa vào hạch toán của năm mà lại hạch toán sang năm sau thì giá trị gia tăng của hóa đơn của năm đó sẽ không được khấu trừ.

++Các hóa đơn thuê văn phòng.

văn phòng

+Một số doanh nghiệp thuê văn phòng là các căn hộ của các cá nhân không phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, do vậy phải lên cơ quan thuế mua hóa đơn bán hàng để phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp và nộp các loại thuế bao gồm thuế giá trị gia tăng.

+Đặc biệt loại hóa đơn này không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên một số kế toán ở một số đơn vị nhìn thấy trong bảng tính thuế của cơ quan thuế thì có phần thuế giá trị gia tăng nên lập vào bảng kê chứng từ. Loại thuế này sẽ bị loại bỏ khi quyết toán.

++Hóa đơn đối với dự án.

+Thuế giá trị gia tăng của một số dự án trong doanh nghiệp nếu đến thời điểm quyết toán đã bị hủy bỏ thì sẽ không được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đó. Cho nên, cần phải chuyển các chi phí đó sang các dự án đang hoạt động hoặc đã hoàn thành để tránh bị loại khoản thuế này.

++Các hóa đơn bị mất thì phải làm thế nào ?

Nếu hóa đơn giá trị gia tăng bị mất thì phải photo lại liên 1 và xin xác nhận sao y bản chính của công ty xuất hóa đơn, làm biên bản ghi nhận sự việc thì sẽ được kê khai và khấu trừ thuế đối với hoá đơn đó.

++Đối với hóa đơn đầu ra

++Viết nội dung trên hóa đơn

+Cần phải chú ý đến diễn giải nội dung của hoá đơn khi viết hóa đơn.

+Ví dụ như ở một doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh vận tải trong thời kỳ được giảm thuế giá trị gia tăng cho hoạt động vận tải từ 10% xuống còn 5%.

+Nếu hóa đơn ghi là dịch vụ vận tải thì sẽ được hưởng mức thuế suất là 5% nhưng nếu ghi là cho thuê xe thì mức thuế suất sẽ lại là 10%.

++Kiểm tra có bỏ sót hóa đơn đầu ra không

+Phải rà soát lại toàn bộ hóa đơn xuất ra mỗi tháng, để chắc chắn không bỏ sót hóa đơn nào, nếu bỏ sót thì ngay lập tức phải kê khai bổ sung và kê khai nộp thuế.

++Các sản phẩm sử dụng nội bộ phải xuất hóa đơn.

Trong trường hợp doanh nghiệp trả lương cho người lao động bằng sản phẩm hàng hóa thành phẩm của mình, xuất hàng biếu tặng, làm từ thiện…. đều phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

++ CÓ THỂ CÁC BẠN CẦN BIẾT:

3d white people lying on a question markMỘT SỐ CÂU HỎI VỀ HÓA ĐƠN

Câu hỏi 1: Thông báo phát hành hóa đơn là gì? Khi nào phải gửi thông báo phát hành hóa đơn?
Câu hỏi 2 : Nội dung thông báo phát hành hóa đơn được quy định như thế nào?
Câu hỏi 3: Thông báo hóa đơn trong một số trường hợp cụ thể và trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thông báo phát hành hóa đơn được quy định như thế nào?
Câu hỏi 4: Doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng số đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết khi có sự thay đổi tên, địa chỉ thì có phải làm Thông báo phát hành hóa đơn không?
Câu hỏi 5: Thế nào là hóa đơn mẫu? hoá đơn mẫu được sử dụng như thế nào?
Câu hỏi 6: Doanh nghiệp muốn sử dụng mẫu hóa đơn mới cùng với số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì có phải lập Thông báo phát hành hóa đơn không?
Câu hỏi 7: Cục Thuế khi bán, cấp hóa đơn đặt in lần đầu cho các đối tượng có phải lập thông báo phát hành hóa đơn không?
Câu hỏi 8: Đối tượng nào được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ?
Câu hỏi 9: Việc mua hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh tại cơ quan thuế tiến hành như thế nào?
Câu hỏi 10: Tổ chức các nhân cần mua hóa đơn lẻ thì liên hệ cơ quan thuế nào? phải làm thủ tục gì?
 
www.chukysotphcm.com-cau-hoi-thuong-gap-ve-hoa-don

CÂU HỎI 1: THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LÀ GÌ? KHI NÀO PHẢI GỬI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN?

Trả lời:
* Tại Điều 9, Thông tư 64/2013 hướng dẫn:
+ Thông báo phát hành hóa đơn:
 – Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý  kèm theo hóa đơn mẫu trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, được cấp tại cơ quan thuế).
+ Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu:
– Gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn
– Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày ký thông báo phát hành.
– Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
pt

CÂU HỎI 2 : NỘI DUNG THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời:
* Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn như sau:
+ Nội dung :
++Thông báo phát hành hóa đơn gồm:
+ Tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại,
+ Các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)),
+ Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in),
+ Tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in),
+ Tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành? tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.
+ Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.
THONG BAO PHAT HANH HOA DON

CÂU HỎI 3: THÔNG BÁO HÓA ĐƠN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ TRONG VIỆC QUẢN LÝ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời:
* Tại khoản 4, Điều 9 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn như sau:
+ Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi:
– Nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
+ Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế GTGT:
– Từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
+ Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hoá đơn của tổ chức, hộ, cá nhân phát hành, tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về phát hành hoá đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để mọi tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hoá đơn đã thông báo phát hành của tổ chức, hộ, cá nhân.
+ Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức, hộ, cá nhân gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn ba (03)ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức, hộ, cá nhân biết. Tổ chức, hộ, cá nhân có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

CÂU HỎI 4: DOANH NGHIỆP MUỐN TIẾP TỤC SỬ DỤNG SỐ ĐƠN ĐÃ ĐẶT IN NHƯNG CHƯA SỬ DỤNG HẾT KHI CÓ SỰ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA CHỈ THÌ CÓ PHẢI LÀM THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN KHÔNG?dieu chinh

Trả lời:
* Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 64/2013 hướng dẫn:
+ Đối với các số hoá đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn:
– Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Nếu tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
+ Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
– Nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3. 10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến
+. Nếu tổ chức, hộ, cá nhân không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

CÂU HỎI 5: THẾ NÀO LÀ HÓA ĐƠN MẪU? HOÁ ĐƠN MẪU ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?hdm

Trả lời:
* Tại các khoản 3 và 4 Điều 9 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn như sau:
+ Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu trên tờ hóa đơn.
+ Hoá đơn mẫu kèm thông báo phát hành để gửi cơ quan Thuế và để niêm yết tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ là liên giao cho người mua hàng.
+ Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hoá đơn còn tiếp tục sử dụng không có hoá đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hoá đơn không đủ hoá đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hoá đơn mẫu.
+ Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu.
+ Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).

CÂU HỎI 6: DOANH NGHIỆP MUỐN SỬ DỤNG MẪU HÓA ĐƠN MỚI CÙNG VỚI SỐ HÓA ĐƠN ĐÃ PHÁT HÀNH CHƯA SỬ DỤNG HẾT THÌ CÓ PHẢI LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN KHÔNG?

Trả lời:
* Tại khoản 2, Điều 9 Thông tư 64/2013 hướng dẫn:
+ Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này. (Các nội dung thay đổi liên quan đến tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử).
+Riêng hoá đơn xuất khẩu, nếu có sự thay đổi mẫu hoá đơn nhưng không thay đổi các nội dung bắt buộc thì không phải thực hiện thông báo phát hành mới.

CÂU HỎI 7: CỤC THUẾ KHI BÁN, CẤP HÓA ĐƠN ĐẶT IN LẦN ĐẦU CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ PHẢI LẬP THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN KHÔNG?

Trả lời:
* Tại Điều 10 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn về Phát hành hóa đơn của Cục Thuế như sau:
1. Hoá đơn do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hoá đơn.
2. Nội dung thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Thông tư này và theo mẫu số 3.6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Thông báo phát hành hoá đơn phải được gửi đến tất cả các Cục Thuế trong cả nước trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày lập thông báo phát hành và trước khi cấp, bán.
– Thông báo phát hành hóa đơn niêm yết ngay tại các cơ sở trực thuộc Cục Thuế trong suốt thời gian thông báo phát hành còn hiệu lực tại vị trí dễ thấy khi vào cơ quan thuế.
Trường hợp Cục Thuế đã đưa nội dung.
+ Thông báo phát hành hóa đơn lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì không phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến Cục Thuế khác.
4. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, Cục Thuế phải thực hiện thủ tục thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản 2 và 3 Điều này

CÂU HỎI 8: ĐỐI TƯỢNG NÀO ĐƯỢC CƠ QUAN THUẾ CẤP HÓA ĐƠN LẺ?

Trả lời:
* Tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn về cấp hoá đơn do Cục Thuế đặt in như sau:
+ Cơ quan thuế cấp hoá đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
+ Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hoá đơn.
Câu hỏi: Hóa đơn lẻ được cơ quan thuế cấp bao gồm các loại hóa đơn nào?
Trả lời:
* Tại khoản 2, Điều 1 2 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn:
– Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng.
– Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ là loại hoá đơn bán hàng.
– Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán.đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

CÂU HỎI 9: VIỆC MUA HÓA ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI CƠ QUAN THUẾ TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời:
* Tại khoản 3, Điều 11 Thông tư 64/2013 hướng dẫn:
– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
– Khi đến mua hóa đơn, người mua hoá đơn (người có tên trong đơn hoặc người được chủ hộ kinh doanh uỷ quyền bằng giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.
– Tổ chức, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn.
– Trách nhiệm của cơ quan thuế:
– Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.
Sau khi kiểm tra tình hình sử dụng hoá đơn và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuế giải quyết bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá số lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.
– Số lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hoá đơn.
– Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hết hoá đơn mua lần đầu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, số lượng hóa đơn đã sử dụng để quyết định số lượng hoá đơn bán lần tiếp theo.
– Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền

CÂU HỎI 10: TỔ CHỨC CÁC NHÂN CẦN MUA HÓA ĐƠN LẺ THÌ LIÊN HỆ CƠ QUAN THUẾ NÀO? PHẢI LÀM THỦ TỤC GÌ?

Trả lời:
* Tại khoản 3, Điều 12 Thông tư số 64/2013 hướng dẫn về Cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được xác định như sau:
– Đối với tổ chức: Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi tổ chức đăng ký mã số thuế hoặc nơi tổ chức đóng trụ sở hoặc nơi được ghi trong quyết định thành lập.
– Đối với hộ và cá nhân không kinh doanh:
+ Cơ quan thuế quản lý địa bàn nơi cấp mã số thuế hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trên sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực hoặc nơi cư trú do hộ, cá nhân tự kê khai (không cần có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).
+ Trường hợp tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh có bất động sản cho thuê thì cơ quan thuế quản lý địa bàn có bất động sản thực hiện cấp hoá đơn lẻ.
+ Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
+ Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế.
+ Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.
+ Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ.
+ Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hoá đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.
  • Related Posts

    Thêm bình luận