Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

 Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN. Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán là tập hợp số liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN. Báo cáo có thể kết xuất ra tệp và chuyển vào phần mềm HTKK thuế của Tổng Cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp vào chương trình này. Chương trình còn cho phép thực hiện kê khai thuế trực tuyến giúp doanh nghiệp lập và gửi báo cáo thuế qua mạng cho cơ quan thuế theo qui định hiện hành.

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Cập nhập và xử lý số liệu

 • Khai báo mã cục thuế, mã thuế suất đầu vào/đầu ra
 • Khai báo mã tính chất thuế đầu vào
 • Cập nhật chứng từ, hóa đơn thuế GTGT đầu vào/đầu ra
 • Cho phép cập nhật nhiều hóa đơn GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ.1.1
 • Cho phép ghi âm giá trị hàng mua vào, số tiền thuế GTGT được khấu trừ trên bảng kê thuế GTGT đầu vào, ghi âm doanh số và số tiền trên bảng kê GTGT phải nộp trên bảng kê thuế GTGT đầu ra
 • Cho phép gộp chung những khách hàng mua lẻ vào một mã khách hàng và không đòi nhập MST của những khách hàng không có
 • Cho phép tách thuế GTTG thành 2 phần đối với các đơn vị xây lắp có công trình nằm trên địa bạn của tỉnh/thành phố khác với tỉnh/thành phố nơi khai báo thuế
 • Theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế nếu đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau
 • Cho phép người dùng tự khai báo cách lấy dữ liệu của từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT
 • Tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ khai thuế và cho phép xuất ra HTML để kết nối với phần mềm kê khai thuế của Tổng cục thuế
 • Cho phép kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN trực tiếp sang phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế để in theo mã vạch.hoadonxk

Báo cáo thuế GTGT

 • Tờ khai thuế GTGT
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào
 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư
 • Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm.
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
 • Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm

Quyết toán thuế TNDN

 • Tờ khai thuế TNDN tạm tính
 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
 • Phụ lục kết quả kinh doanh năm
 • Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn
 • Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Quản lý hóa đơn

hđ

 • Báo cáo mất cháy, hỏng hóa đơn
 • Thông báo hủy hóa đơn
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Cập nhật số hóa đơn tồn đầu kỳ.

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Hỗ trợ kê khai thuế trực tuyến qua mạng

 • Chọn nhiều báo cáo trong một báo cáo (một tờ khai chính cùng nhiều báo cáo phụ lục kèm theo)
 • Hiển thị nhiều báo cáo trên một màn hình
 • Cho phép chỉnh sửa dữ liệu trực tiếp trên báo cáo, chương trình tự tính toán lại dữ liệu .
 • Xuất báo cáo với mã vạch 2 chiều
 • Kết xuất dữ liệu các tờ báo cáo phụ lục đi kèm ra tập tin excel theo mẫu
 • Tra cứu nhanh các tờ khai và phụ lục đã nộp.

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

FF50.Tờ khai thuế GTGT

 

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

HÌNH VIỀN

 • Related Posts

  Thêm bình luận