Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Hướng dẫn cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 04-VT, Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được lập 2 bản, 1 bản giao cho phòng vật tư, 1 bản giao cho phòng kế toán.

phieu-bao-vat-tu-con-lai-cuoi-ky

Phiếu báo vật tư còn lại gồm các phần chính sau:

+ Thông tin công ty, bộ phận và thông tin mẫu này có mã số bao nhiêu, thuộc thông tư, nghị định nào
+ Tiêu đề của phiếu
+ Ngày tháng lập phiếu
+ Số phiếu và bộ phận sử dụng vật tư
+ Danh sách vật tư, đi kèm với đó là các thông tin về: ĐVT, Số lượng, Lý do còn sử dụng hay trả lại
+ Ký nhận của phụ trách bộ phận sử dụng

Bài viết: Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

  • Related Posts

    Thêm bình luận