Sổ nhật ký thu tiền - Học kế toán thuế hồ chí minh

Sổ nhật ký thu tiền

Sổ nhật ký thu tiền là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ nhật ký thu tiền được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền.

Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133

so-nhat-ky-thu-tien

2. Sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 200

so-nhat-ky-thu-tien-theo-thong-tu-200

3. Cách ghi sổ nhật ký thu tiền

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

– Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

– Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…

– Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Để tải sổ nhật ký thu tiền về máy, bạn có thể nhấn vào nút Download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Sổ nhật ký thu tiền

  • Related Posts

    Thêm bình luận