Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Học kế toán thuế hồ chí minh

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là khi nào? Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý? Mức phạt thế nào nếu chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hình ảnh: Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

1. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn

a) Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:

– Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4.

– Qúy II nộp chậm nhất là ngày 30/7.

– Qúy III nộp chậm nhất là ngày 30/10.

– Qúy IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau .

b) Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Tháng:

– Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

– Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Lưu ý: 

– Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

– Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

2. Xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

a) Căn cứ: Kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của chính phủ quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

 •  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

– Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền.

 •  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi:

 Nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

 •  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi:

– Không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế.

– Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Căn cứ: Kể từ ngày 02/03/2014 theo Điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính quy định về mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cụ thể như sau:

 •  Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi:

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

– Và Doanh nghiệp phải lập và gửi lại báo cáo cho cơ quan thuế. Trường hợp Doanh nghiệp phát hiện sai sót và lập lại báo cáo thay thế đúng gửi cơ quan thuế trong thời hạn nộp thì không bị xử phạt.

 •  Đối với hành vi vi phạm về nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế:

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5.

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp chậm sau 10 ngày.

 •  Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi:

Không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. (được tính sau 20 ngày)

Bài viết: “Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm: “Hóa đơn bỏ sót kê khai sau thanh tra có được kê khai?”

Năm 2017, Tổng cục thuế đã có 3 công văn hướng dẫn về hóa đơn bỏ sót như sau:

 •  Ngày 04/01/2017, Công văn số 17/TCT-KK
 •  Ngày 10/01/2017, Công văn 92/TCT-KK
 •  Ngày 10/01/2017, Công văn 94/TCT-KK

Căn cứ:

– Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13
– Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Theo đó:

Nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được thanh tra, kiểm tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh.

Việc xử lý sẽ căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc sai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

 • Related Posts

  Thêm bình luận