Tình huống kế toán thuế 09/2016 - có đáp án - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tình huống kế toán thuế 09/2016 – có đáp án

Tình huống kế toán thuế 09/2016 –  có đáp án. Khoản chi tổ chức lớp học đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân có tính vào chi phí hợp lý? Doanh thu hu được từ hoạt động vận chuyển này có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không? tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp có phải kê khai tính thuế GTGT?,… Cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé.

tinh-huong-ke-toan-thue-092016

Hình ảnh: Tình huống kế toán thuế 09/2016 – có đáp án

Câu hỏi 1: Công ty tôi đã làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác thì có phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, trường hợp Người nộp thuế đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Câu hỏi 2: Tháng 8/2016, Công ty tôi có mua hàng và nhận được hóa đơn của bên bán giao cho nhưng đến tháng 9 tôi phát hiện hóa đơn ghi sai phải hủy bỏ; hóa đơn này chưa kê khai thuế do hai bên mua và bán đều khai thuế theo quý. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 39 năm 2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế đã phát hiện sai phải hủy bỏ; người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Câu hỏi 3: Công ty tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng do quá trình di chuyển địa điểm công ty nên đã bị thất. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế ?

Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, khi người nộp thuế bị mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế thì được cơ quan thuế cấp lại. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý và sẽ được cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của người nộp thuế.

Câu hỏi 4: Tôi là một cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, nay tôi muốn thay đổi một số thông tin trong đăng ký thuế. Xin hỏi tôi phải làm thủ tục và nộp hồ sơ gì cho cơ quan thuế?

Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 95 năm 2016 của Bộ Tài chính, Người nộp thuế là cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế thì nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế; hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST; Tùy theo thông tin thay đổi trên các giấy tờ có liên quan đến thông tin đăng ký thuế mà NNTcó thể gửi Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc bản sao các giấy tờ tùy thân như; Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu.

Câu hỏi 5: Do một Công ty trong Tổng công ty làm ăn thua lỗ nên Tổng công ty đã có quyết định hợp nhất Công ty đó vào công ty của tôi, xin hỏi số lỗ phát sinh trước khi hợp nhất của Công ty đó được xử lý như thế nào?

Trả lời:
Nội dung bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì Doanh nghiệp hợp nhất phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định hợp nhất của cơ quan có thẩm quyền. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Câu hỏi 6: Công ty tôi có mở một lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trong công ty. Công ty có chi một số khoản để tổ chức lớp học, như thuê giảng viên, in tài liệu cho lớp học, chi hỗ trợ một ngày lương của ngày tham gia lớp hoc. Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học. Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp.

Câu hỏi 7: Công ty tôi vừa khánh thành một phòng đọc sách và 01 sân đánh cầu lông với tổng giá trị quyết toán là 120 triệu đồng nhằm phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Xin hỏi Công ty tôi có được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ của hai công trình này khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản trích khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không được tính vào chi phí được trừ. Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao… đủ điều kiện là tài sản cố định, được trích khấu hao và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Câu hỏi 8: Công ty tôi có chi một khoản tiền tài trợ cho Trung tâm y tế của xã để mua dụng cụ y tế cho Trung tâm. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ cho y tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh…

Căn cứ vào quy định trên, khoản chi tài trợ cho Trung tâm y tế xã để mua dụng cụ y tế thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trên cơ sở phải có đầy đủ hồ sơ tài trợ theo quy định.

Bạn đang xem: “Tình huống kế toán thuế 09/2016 –  có đáp án”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Câu hỏi 9: Doanh thu thu được từ hoạt động vận chuyển này có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?

Trả lời:
Theo quy đinh tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện bao gồm cả tàu điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Câu hỏi 10: Khoản tiền lãi thu được có phải kê khai nộp thuế GTGT không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì khoản lãi thu được từ hợp đồng cho vay của Công ty bạn đã nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Câu hỏi 11: Tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp có phải kê khai tính thuế GTGT?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Câu hỏi 12: Công ty tôi mới thành lập từ dự án đầu tư với thời gian đầu tư là 03 năm, chưa đi vào hoạt động. Xin hỏi Công ty tôi có được hoàn thuế GTGT cho hoạt động đầu tư này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Câu hỏi 13: Công ty tôi thực hiện khai thuế GTGT theo quý, tại kỳ tính thuế quý 2/2016 có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết là 800 triệu. Xin hỏi doanh nghiệp tôi có được lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì thì: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo. Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế quý 3 năm 2016 nếu đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 14: Doanh thu của các dịch vụ cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài như dịch vụ thanh toán qua mạng, dịch vụ hội nghị…có được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì: Các dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành; Dịch vụ thanh toán qua mạng; Dịch vụ cung cấp gắn với việc bán, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên và nội dung bạn hỏi thì doanh thu thu được từ các dịch vụ cung cấp cho các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam của Công ty bạn phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Câu hỏi 15: Do nợ thuế nên cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng. Xin hỏi Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng?

Trả lời:
Ngày 22/04/2016 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1695 hướng dẫn trong trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hoá đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục Công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hoá đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hoá đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hoá đơn được sử dụng.

Bài viết: “Tình huống kế toán thuế 09/2016 –  có đáp án”

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Có thể bạn quan tâm:

  • Related Posts

    Thêm bình luận