Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 - có đáp án - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án

Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án. Các khoản chi như: chi phí điện, nước, nhân công, chi phí thuê văn phòng; khoản chi của hàng hóa bị hư hỏng; khoản chi phúc lợi;… có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không? Thủ tục để được khấu trừ và tính vào chi phí số tiền trâ hóa đơn đã mất ?,… Các bạn cùng tìm hiểu những tình huống khác và các xử lý trong bài viết dưới đây nhé.
– Bạn nào muốn tải FULL file tình huống thuế tháng 04/2017 về thì Chat trực tiếp với tư vấn viên nhé.

Tình huống kế toán thuế Tháng 042017 - có đáp án

Hình ảnh: Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án

1. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Hỏi:
Công ty tôi mới thành lập từ tháng 9 năm 2016, chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên như chi phí thuê văn phòng, chi phí điện, nước, nhân công…để tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Trả lời:
Căn cứ điểm 31, khoản 2, Điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính có quy định, khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bạn đang xem: “Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án”

học kế toán thực hành

2. Khoản chi của hàng hóa bị hư hỏng có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không và cần phải có hồ sơ thủ tục gì?

Hỏi:
Năm 2016 Công ty tôi có mua ngô, sắn để kinh doanh; do gặp mưa và thời tiết nóng ẩm nên đã làm cho một số bao hàng bị mốc không bán được; công ty tôi không mua bảo hiểm cho số hàng hóa trên nên không được bồi thường. Với khoản chi của hàng hóa bị hư hỏng này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không và cần phải có hồ sơ thủ tục gì?

Trả lời:
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng này được tính vào chi phí được trừ gồm:

+ Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hóa bị bị hư hỏng hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên.

+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng, trong đó phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng.

+ Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường.

+ Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường

Tuy nhiên, thời hạn doanh nghiệp phải gửi văn bản giải trình cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2016

3. Khoản chi phúc lợi có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Hỏi:
Năm 2016 Công ty tôi có chi một số khoản mang tính chất phúc lợi cho người lao động như hiếu, hỷ, chi cho người lao động đi nghỉ mát…Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:
Căn cứ điểm 30, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động…. được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

4. Khoản tiền lãi thu được có phải kê khai nộp thuế GTGT không?

Hỏi:
Hiện tại Công ty tôi có một khoản tiền nhàn dỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh; tháng 1 năm 2017 có ký hợp đồng cho công ty bạn vay trong thời hạn 3 tháng. Xin hỏi khoản tiền lãi thu được có phải kê khai nộp thuế GTGT không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính thì hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy căn cứ quy định trên và nội dung bạn hỏi thì khoản lãi thu được từ hợp đồng cho vay của Công ty bạn đã nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

5. Doanh thu thu được từ hợp đồng vận chuyển có được áp dụng thuế suất 0% không?

Hỏi:
Năm 2017, công ty tôi tôi có ký Hợp đồng vận chuyển đưa đón người lao động cho một Công ty nằm trong khi phi thuế quan. Xin hỏi doanh thu thu được từ hợp đồng vận chuyển này có được áp dụng thuế suất 0% không? Nếu không thì áp dụng theo mức thuế suất nào?

Trả lời:
Căn cứ khoản 2 điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính đã quy định về các đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm các trường hợp không được áp dụng mức thuế suất 0%, trong đó có các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, xưởng, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống … Các trường hợp không được áp dụng thuế suất 0% thì áp dụng theo mức thuế suất tương ứng của dịch vụ khi bán ra trong nước. Như vậy doanh thu từ hoạt động vận chuyển đưa đón người lao động nêu trên của bạn phải kê khai và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 10%.

6. Có được hoàn số thuế số tiền để mua hàng viện trợ nhận đạo cho nhân dân miền Trung bị thiên tai?

Hỏi:
Hiện nay, Hội chữ thập đỏ được tổ chức quốc tế viện trợ một khoản tiền để mua hàng viện trợ nhận đạo cho nhân dân miền Trung bị thiên tai là 330tr đồng, trong đó có số thuế GTGT là 30 triệu đồng. Xin hỏi Hội chữ thập đỏ chúng tôi có được hoàn số thuế 30 triệu đồng này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 6 điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hoá, dịch vụ đó.

Bạn đang xem: “Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án”

học kế toán thực hành

7. Thủ tục để được khấu trừ thuế và tính vào chi phí số tiền trên hoá đơn đã mất?

Hỏi:
Tháng 2/2017 công ty tôi có mua một số vật tư để phục vụ sản xuất kinh doanh, đã nhận hoá đơn của bên bán, nhưng do sơ suất trong việc bàn giao chứng từ đã làm thất lạc 02 hoá đơn đầu vào. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế và tính vào chi phí số tiền trên hoá đơn đã mất?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, điều 24, văn bản hợp nhất số 17 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp khi bán hàng hóa người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập, thì hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng đã kê khai, nộp thuế trong tháng nào và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao đó kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn.

8. Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng?

Hỏi:
Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, do nợ thuế nên cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn công ty không còn có giá trị sử dụng. Nay công trình đã hoàn thành, bên chủ đầu tư yêu cầu Công ty tôi xuất hoá đơn. Xin hỏi Công ty tôi phải làm thủ tục gì để được xuất hoá đơn cho khách hàng?

Trả lời:
Ngày 21/12/2016 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 5936 về việc sử dụng hoá đơn lẻ. Nội dung công văn đã hướng dẫn, trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hoá đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục Công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hoá đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay 18% doanh thu trên hoá đơn lẻ được sử dụng vào NSNN.

9. Thủ tục để được khấu trừ thuế và tính vào chi phí số tiền trên hoá đơn đã mất?

Hỏi:
Tháng 2/2017 công ty tôi có mua một số vật tư để phục vụ sản xuất kinh doanh, đã nhận hoá đơn của bên bán, nhưng do sơ suất trong việc bàn giao chứng từ đã làm thất lạc 02 hoá đơn đầu vào. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục gì để được khấu trừ thuế và tính vào chi phí số tiền trên hoá đơn đã mất?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, điều 24, văn bản hợp nhất số 17 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp khi bán hàng hóa người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập, thì hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng đã kê khai, nộp thuế trong tháng nào và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao đó kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất hóa đơn.

10. Khoản chi tiền tài trợ cho Trung tâm y tế của phường để mua dụng cụ y tế cho Trung tâm có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Hỏi:
Tháng 3/2017 Công ty tôi có chi một khoản tiền tài trợ cho Trung tâm y tế của phường để mua dụng cụ y tế cho Trung tâm. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2, điều 4, Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi tài trợ cho y tế được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp gồm: tài trợ cho các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật về y tế mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các bệnh viện, trung tâm y tế đó; tài trợ thiết bị y tế, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh…

Căn cứ vào quy định trên, khoản chi tài trợ cho Trung tâm y tế phường để mua dụng cụ y tế thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, trên cơ sở phải có đầy đủ hồ sơ tài trợ theo quy định.

11. Có được hoàn thuế cho hoạt động đầu tư dự án 3 năm không?

Hỏi:
Công ty tôi mới thành lập từ dự án đầu tư với thời gian đầu tư là 03 năm, chưa đi vào hoạt động. Xin hỏi Công ty tôi có được hoàn thuế GTGT cho hoạt động đầu tư này không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130 năm 2016 của Bộ Tài chính thì Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

12. Tài sản đang sử dụng trong hoạt động kinh doanh được đánh giá lại thì trích khấu hao theo nguyên giá nào?

Hỏi:
Công ty tôi mới chuyển đổi thành Công ty Cổ phần có một số tài sản đang sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh được đánh giá lại theo giá trị khác với giá trị cũ. Xin hỏi các tài sản này được trích khấu hao theo nguyên giá nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2.2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì: Tài sản cố định góp vốn, tài sản cố định điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại. Đối với loại tài sản khác không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định có góp vốn, điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình và tài sản này có đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản này được tính vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí được trừ theo giá đánh giá lại.

Bài viết: “Tình huống kế toán thuế Tháng 04/2017 – có đáp án”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm:

Tình huống kế toán thuế T12/2016 – có đáp án

 • Related Posts

  Một bình luận

  1. nguyen thao
   11/05/2017 at 23:11 - Reply

   nho add gui bai nhung tinh huong ke toan giup toi.
   xin cam on

  Thêm bình luận