Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài - Mẫu số 01/NTNN - Học kế toán thuế hồ chí minh

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 01/NTNN

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (Mẫu số 01/NTNN) -Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK (dành cho trường hợp bên VN khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài), cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng.

to-khai-thue-nha-thau-nuoc-ngoai

Để xem tải về máy tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài, bạn có thể nhấn vào nút download ngay bên dưới.

download

Bài viết: Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – Mẫu số 01/NTNN

  • Related Posts

    Thêm bình luận