TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU HỖ TRỢ HTKK VÀ iHTKK

TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU HỖ TRỢ HTKK VÀ iHTKK

TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU HỖ TRỢ HTKK VÀ iHTKK

1.Về định dạng kiểu ngày (date)

–     Mô tả lỗi: NNT gửi tờ khai XML (có chỉ tiêu kiểu ngày định dạng không phải dd/mm/yyyy) qua iHTKK thì iHTKK không nhận và có báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Trên ứng dụng HTKK, iHTKK khi kê khai hoặc tải bảng kê có chỉ tiêu ngày thì đều định dạng là dd/mm/yyyy không phụ thuộc môi trường máy trạm. Trường hợp dữ liệu trên file XML có chỉ tiêu kiểu ngày không phải là dd/mm/yyyy thì iHTKK sẽ không nhận và báo lỗi.

–     Hiện trạng: Ứng dụng iHTKK, HTKK (từ phiên bản 3.2.0 nâng cấp ngày 24/1/2014 đến nay là phiên bản 3.3.0) đều đảm bảo đúng theo nguyên tắc nghiệp vụ trên. Nên khi kết xuất ra file xml, chỉ tiêu kiểu ngày đúng định dạng dd/mm/yyyy.

–     Hướng xử lý: Do hiện tại một số phần mềm kế toán của DN cũng có thể kết xuất trực tiếp ra file xml (không qua ứng dụng HTKK) để gửi qua iHTKK nên dẫn đến lỗi như mô tả. Trường hợp này đề nghị Cục Thuế cung cấp file cụ thể để Tổng cục kiểm tra.htkkdate

2.Về định dạng MST:

–     Mô tả lỗi: NNT khi gửi tờ khai XML trong đó giá trị chỉ tiêu MST là 13 ký tự liền nhau thì iHTKK không nhận và báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Khi kê khai trên ứng dụng HTKK, iHTKK, NNT có thể kê khai giá trị chỉ tiêu MST theo 3 cách: 13 ký tự liền nhau, 14 ký tự trong đó phân cách 3 số cuối bằng dấu cách hoặc dấu (-).

Khi kết xuất ra file XML, ứng dụng HTKK tự động chuyển 3 cách nhập MST nêu trên để lưu dưới dạng MST có 14 ký tự trong đó phân cách 3 số cuối bằng dấu (-).

Ứng dụng iHTKK khi nhận file XML mà MST không đảm bảo theo cấu trúc xxxxxxxxxx-xxx thì sẽ không nhận và báo lỗi (trong CSDL phải lưu như vậy vì bên TIN cũng đang lưu theo cấu trúc này, phục vụ tra cứu, kiểm tra dữ liệu).

–     Hiện trạng: Ứng dụng HTKK, khi kết xuất tờ khai XML đã đảm bảo theo nguyên tắc nêu trên. Vì vậy đối với các tờ khai XML kết xuất từ ứng dụng HTKK nhận vào iHTKK sẽ không bị lỗi trên.

–     Hướng xử lý: Do hiện tại một số phần mềm kế toán của DN cũng có thể kết xuất trực tiếp ra file xml (không qua ứng dụng HTKK) để gửi qua iHTKK nên dẫn đến lỗi như mô tả. Trường hợp này đề nghị Cục Thuế cung cấp file cụ thể để Tổng cục kiểm tra.

3.Kê khai bảng kê trong đó có dữ liệu trắng tại một hoặc nhiều dòng:

–     Mô tả lỗi: NNT khi gửi tờ khai XML trong đó bảng kê có chứa một dòng dữ liệu trắng thì iHTKK không nhận và báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Trên ứng dụng HTKK, NNT có thể kê khai hoặc tải dữ liệu từ file excel, trong đó có thể có dòng dữ liệu trắng. Tuy nhiên khi ghi dữ liệu thì ứng dụng HTKK tự động xóa các dòng dữ liệu trắng để đảm bảo không bị tăng dung lượng file. Ứng dụng iHTKK khi nhận file XML nếu có dòng dữ liệu trắng sẽ không nhận và báo lỗi.

–     Hiện trạng: Ứng dụng HTKK, khi kết xuất tờ khai XML đã đảm bảo theo nguyên tắc nêu trên. Vì vậy đối với các tờ khai XML kết xuất từ ứng dụng HTKK thì không thể có trường hợp dòng dữ liệu trắng và nhận vào iHTKK sẽ không bị lỗi trên.

–     Hướng xử lý: Do hiện tại một số phần mềm kế toán của DN cũng có thể kết xuất trực tiếp ra file xml (không qua ứng dụng HTKK) để gửi qua iHTKK nên dẫn đến lỗi như mô tả. Trường hợp này đề nghị Cục Thuế cung cấp file cụ thể để Tổng cục kiểm tra.

4.Chỉ tiêu Số thuế TNCN đã khẩu trừ [19] trên tờ khai 05/KK-TNCN

–     Mô tả lỗi: NNT khi gửi tờ khai 05/KK-TNCN định dạng XML trong đó chỉ tiêu 19 để trống thì iHTKK không nhận và báo lỗi.htkk4

–     Về nghiệp vụ: Trên ứng dụng HTKK, NNT có thể kê khai hoặc tải dữ liệu tờ khai 05/KK-TNCN từ file excel, trong đó có thể chỉ tiêu 19 để trống thì ứng dụng mặc định = 0. Khi kết xuất ra file XML thì chỉ tiêu 19 sẽ có giá trị = 0.. Ứng dụng iHTKK khi nhận file XML nếu có chỉ tiêu 19 để trống (=’’) thì không nhận và báo lỗi.

–     Hiện trạng: Ứng dụng HTKK, khi kết xuất tờ khai XML đã đảm bảo theo nguyên tắc nêu trên. Vì vậy đối với các tờ khai XML kết xuất từ ứng dụng HTKK thì không thể có trường hợp chỉ tiêu 19 = ‘’ và nhận vào iHTKK sẽ không bị lỗi trên.

–     Hướng xử lý: Do hiện tại một số phần mềm kế toán của DN cũng có thể kết xuất trực tiếp ra file xml (không qua ứng dụng HTKK) để gửi qua iHTKK nên dẫn đến lỗi như mô tả. Trường hợp này đề nghị Cục Thuế cung cấp file cụ thể để Tổng cục kiểm tra.

5.Bảng kê 01-1, 01-2/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT

–     Mô tả lỗi: NNT gửi tờ khai 01/GTGT XML kèm bảng kê trong đó có dữ liệu  mục 5 (HHDV không được tổng hợp lên tờ khai 01/GTGT) vào iHTKK không nhận và báo lỗi

–     Về nghiệp vụ: Do yêu cầu nâng cấp gấp đáp ứng TT119 nên về mẫu biểu excel chỉ ẩn mục 5 (HHDV không được tổng hợp lên tờ khai 01/GTGT), không xóa hẳn mục 5 nhưng nếu NNT vẫn kê khai mục 5 thì khi kết xuất ra XML, ứng dụng HTKK cũng không ghi dữ liệu mục 5. Cấu trúc XML do iHTKK cung cấp vẫn giữ mục 5 như cũ.

–     Hiện trạng: Ứng dụng HTKK khi kết xuất XML đã đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nêu trên. Vì vậy đối với các tờ khai XML kết xuất từ HTKK gửi qua iHTKK không bị lỗi như mô tả.

–     Hướng xử lý: Do hiện tại một số phần mềm kế toán của DN cũng có thể kết xuất trực tiếp ra file xml (không qua ứng dụng HTKK) để gửi qua iHTKK nên dẫn đến lỗi như mô tả. Trường hợp này đề nghị Cục Thuế cung cấp file cụ thể để Tổng cục kiểm tra.

6.Tờ khai thuế TTĐB:htkkttdb

–     Mô tả lỗi: NNT khi gửi tờ khai 01/TTĐB định dạng XML trong đó chỉ tiêu tiểu mục hạch toán có giá trị là 0 thì iHTKK không nhận và báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Giá trị tiểu mục hạch toán đối với tờ khai TTĐB là 0000.

–     Hiện trạng: Ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.5 trở về trước, khi kết xuất tờ khai XML ghi giá trị tiểu mục hạch toán của tờ khai TTĐB là 0. Ứng dụng iHTKK nhận tiểu mục hạch toán là 0000 nên khi nhận vào bị lỗi. Từ phiên bản 3.3.0, ứng dụng HTKK đã cập nhật tiểu mục hạch toán của tờ khai TTĐB là 0000 nên sẽ không bị lỗi này nữa.

–   Hướng xử lý: Hướng dẫn NNT tải lại phần mềm HTKK 3.3.0.

7.BCTC theo QĐ 48/QĐ-BTC

–     Mô tả lỗi: NNT khi gửi BCTC theo QĐ 48/QĐ-BTC định dạng XML trong đó chỉ tiêu ngoại tệ các loại (trên bảng CĐTK, CĐ kế toán) có giá trị là số thập phân, 2 chữ số sau dấu phẩy thì iHTKK không nhận và báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Trên ứng dụng HTKK, iHTKK, đối với chỉ tiêu ngoại tệ phải cho nhập định dạng số thập phân, 2 chữ số sau dấu phẩy.

–     Hiện trạng: Ứng dụng HTKK cho phép NNT kê khai chỉ tiêu ngoại tệ là số thập phân, 2 chữ số sau dấu phẩy nhưng ứng dụng iHTKK thì chỉ cho phép kê khai là số nguyên. Vì vậy khi kết xuất BCTC ra XML từ HTKK gửi qua iHTKK bị lỗi

–   Hướng xử lý: Ứng dụng iHTKK sẽ cập nhật vào phiên bản iHTKK 3.2.1 nâng cấp đáp ứng công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN (dự kiến nâng cấp cùng thời điểm ban hành công văn).

8.Lỗi in tờ khai trên iTaxViewer

–     Mô tả lỗi: NNT sử dụng công cụ iTaxViewer không in được bảng kê kèm tờ khai, tờ khai in ra mất phần dòng cuối (Chỉ tiêu 40-43 trên 01/GTGT).

–     Về nghiệp vụ: Công cụ iTaxViewer hỗ trợ hiển thị và in tờ khai và bảng kê theo đúng dữ liệu do NNT kê khai.

–     Hiện trạng: Lỗi in tờ khai của công cụ iTaxViewer

–   Hướng xử lý: Công cụ iTaxViewer đã cập nhật sửa lỗi trên tại phiên bản 1.0.6

9.Thông báo hủy, mất cháy hỏng hóa đơn, biên lai phí lệ phí (4 mẫu biểu)

blphi

     Mô tả lỗi: Thông báo hủy, mất cháy hỏng hóa đơn, biên lai phí lệ phí kết xuất từ HTKK gửi qua iHTKK không nhận và báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Do trên mẫu biểu Thông báo hủy, mất cháy hỏng hóa đơn, biên lai phí lệ phí không có chỉ tiêu kỳ lập thông báo.

–     Hiện trạng: Do mẫu biểu không quy định chỉ tiêu kỳ lập thông báo nên ứng dụng HTKK và iHTKK chưa thống nhất về nguyên tắc xác định kỳ kê khai như đối với các loại tờ khai khác. Do đó khi nhận dữ liệu kết xuất từ HTKK gửi qua iHTKK không nhận và báo lỗi

–   Hướng xử lý:

+      Tạm thời hướng dẫn NNT lập báo cáo hóa đơn, biên lại phí lệ phí dưới dạng file pdf và gửi qua ứng dụng iHTKK

+      Tổng cục sẽ nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu trên cùng đợt nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN (dự kiến nâng cấp cùng thời điểm ban hành công văn)

10.NNT kê khai tờ khai đính kèm phụ lục nhưng lại không có số liệu trên phụ lục.

htkkphu

–     Mô tả lỗi: NNT khi gửi tờ khai XML có kèm phụ lục nhưng không có dữ liệu trên phụ lục thì iHTKK không nhận và báo lỗi.

–     Về nghiệp vụ: Trường hợp phụ lục kèm tờ khai nhưng phụ lục không có dữ liệu thì khi in, ứng dụng HTKK không in ra phụ lục kèm tờ khai và khi kết xuất ra file XML thì dữ liệu tại phụ lục cũng không có. Từ ngày 24/8/2014 (iHTKK nâng cấp đáp ứng kiểm tra cấu trúc XML), trường hợp file XML tờ khai kèm phụ lục nhưng phụ lục không có dữ liệu thì iHTKK không nhận và thông báo lỗi.

–     Hiện trạng: Đối với các loại tờ khai, khi in hoặc kết xuất dữ liệu ra XML, ứng dụng HTKK không in/kết xuất các phụ lục không có dữ liệu kèm tờ khai.

Riêng đối với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26 (thời điểm nâng cấp gần nhất là ngày 22/7/2014), bảng kê không có dữ liệu khi in vẫn in bảng kê kèm BC26. Từ ngày 24/8/2014, iHTKK nâng cấp kiểm tra theo cấu trúc XML và khi nhận BC26 kèm bảng kê không có dữ liệu sẽ không nhận và thông báo lỗi.

–     Hướng xử lý: Trường hợp này sẽ hỗ trợ NNT xóa bảng kê không có dữ liệu kèm BC26 trước khi kết xuất ra file XML gửi qua iHTKK.

Ứng dụng HTKK sẽ nâng cấp chức năng kiểm tra đối với BC26 vào phiên bản HTKK 3.3.1 cùng đợt nâng cấp ứng dụng đáp ứng công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2014 (dự kiến nâng cấp cùng thời điểm ban hành công văn)

  • Related Posts

    Thêm bình luận