Tổng hợp điểm mới về sửa đổi luật thuế mới nhất 2015

Tổng hợp điểm mới về sửa đổi luật thuế mới nhất 2015

Tổng hợp điểm mới về sửa đổi luật thuế mới nhất 2015. Tổng hợp điểm mới các Luật có hiệu lực từ 01/01/2015. Để truy cập tin tức về luật thuế hiện hành mới nhất hiện nay thì Trung tâm gia sư kế toán trưởng điểm qua một số nội dung mới của các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 giúp các bạn học kế toán cập nhật đầy đủ thông tin về bộ luật thuế ban hành.
Sau đây các bạn cùng xem lại tất cả những sửa đổi về luật thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và luật quản lý thuế năm 2014 như sau:

luat thue

1. Luật sửa đổi các luật về thuế 2014

– Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN): Dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN): Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

– Thuế Giá Trị Gia Tăng( GTGT): Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế.

– Thuế tài nguyên: Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

– Luật Quản lý thuế: Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
Ngoài những thay đổi về luật thuế thì việc sửa đổi về bộ luật bảo vệ môi trường, luật hải quan, luật công chứng, luật phá sản, luật hôn nhân và gia đình, luật đầu tư công cũng đã được Bộ Tài Chính sửa đổi nhiều thông tin đảng kể như :

2. Luật bảo vệ môi trường 2014

– Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, các nội dung chính của báo cáo đánh giá và cách thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); bổ sung đối tượng phải lập ĐMC.
– Bỏ một số quy định cụ thể trong Luật về đối tượng phải lập Đánh giá tác động môi trường và giao cho Chính phủ quy định chi tiết danh mục các dự án thuộc diện này.
– Luật này thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005.

3. Luật hải quan 2014

– Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ.
– Ngoài ra, Luật bỏ quy định cơ quan hải quan phải xác nhận bằng văn bản khi có yêu cầu xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật về hải quan.
– Luật này thay thế Luật hải quan 2001 và Luật hải quan sửa đổi 2005.
4. Luật công chứng 2014
– Mở rộng thêm quyền cho công chứng viên như: quyền công chứng bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại; quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.
– Tăng thời gian đào tạo công chứng viên lên 12 tháng; tăng thời gian hành nghề lên 05 năm đối với thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, luật sư đồng thời phải tham gia khóa bồi dưỡng nghề trong 03 tháng mới được miễn đào tạo nghề; thêm các điều cấm đối với công chứng viên.
– Luật này thay thế Luật công chứng 2006.

5. Luật phá sản 2014
– Quy định rõ thời điểm chủ nợ, người lao động người lao động bắt đầu có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là: hết 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thanh toán được.
– Bổ sung phương án thương lượng giữa các bên trước khi Tòa thụ lý đơn yêu cầu của chủ nợ, trước đây không quy định.
– Tòa án nhân dân TAND cấp huyện có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với hợp tác xã và cả doanh nghiệp.
– Các giao dịch bị coi là vô hiệu khi được thực hiện trong vòng 06 tháng trước ngày tòa án nhân dân TAND thụ lý đơn, trước đây chỉ 03 tháng.
– Luật này thay thế Luật phá sản 2004.
6. Luật hôn nhân và gia đình 2014
– Nâng độ tuổi kết hôn lên đủ 18 tuổi đối với nữ và đủ 20 tuổi đối với nam.
– Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tuy nhiên người mang thai hộ phải là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ.
– Luật tiếp tục không thừa nhận hôn nhân đồng tính.
– Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên (trước đây là 9 tuổi).
– Không tính thời gian chung sống như vợ chồng trước khi đăng ký kết hôn vào thời kỳ hôn nhân.
– Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ mang thai trong thời kỳ hôn nhân.
– Luật này thay thế Luật hôn nhân và gia đình 2000.
7. Luật đầu tư công 2014
– Luật gồm 6 chương và 108 điều, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như:
– Nguyên tắc công khai minh bạch trong đầu tư công.
– Các hành vi bị cấm trong đầu tư công: sử dụng vốn đầu tư công không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức; cản trở việc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư công…
– Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.
– Trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án.
– Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
– Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.
– Nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư công.
* Luật pháp sửa đổi chính sách về thuế và theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính về luật doanh nghiệp, giáo dục, thuế phí và lệ phí…Trung tâm gia sư nhằm đáp ứng nhu cầu giúp các bạn kế toán cập nhập nhanh chóng thông tin chính xác nhất. Sau đây là 07 chính sách mới nổi bật tuần qua (10 – 15/8/2015)
Trong tuần qua (từ ngày 10 – 15/8/2015), Thư Viện Pháp Luật cập nhật được nhiều văn bản mới trong các lĩnh vực tiền lương, doanh nghiệp, giáo dục, phí và lệ phí, văn hóa xã hội…Trong đó, nổi bật là:
1. Hướng dẫn tính tiền lương ngày nghỉ hàng năm
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn3234/LĐTBXH-LĐTL về tính trả lương ngày nghỉ hằng năm. Theo đó:
– Nếu các công ty đã có kế hoạch nghỉ hàng năm (đã tham khảo ý kiến của công đoàn) và thông báo cho người lao động nghỉ nay người sử dụng lao động yêu cầu người lao động đi làm vào ngày nghỉ đó thì được trả lương ít nhất bằng 300%.
– Mức tiền lương làm căn cứ để trả luơng được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với lao động hưởng lương theo ngày.
– Trường hợp người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP .
Công văn 3234/LĐTBXH-LĐTL được ban hành vào ngày 13/8/2015.
2. Bổ sung nhiều mức phí công chứng
– Từ ngày 29/9/2015, sẽ bổ sung nhiều mức phí trong hoạt động công chứng. Cụ thể:
– Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất.
– Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.
– Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.
– Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp này được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

+ Cũng từ thời điểm này, sẽ tăng nhiều mức phí công chứng như:
– Phí công chứng hợp đồng ủy quyền là 50.000 đồng (hiện nay là 40.000 đồng).
– Phí công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch là 25.000 đồng (hiện nay là 20.000 đồng).
– Phí công chứng di chúc là 50.000 đồng (hiện nay là 40.000 đồng).
Đó là nội dung quy định tại Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

3. Hướng dẫn tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
– Theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Điều 52 Luật việc làm và một số điều Nghị định 28/2015/NĐ-CP , từ ngày 01/01/2015, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động được xác định như sau:
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trước khi thất nghiệp x 60%.
– Trường hợp người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN trước khi thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật.
– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động không quá:
+ 05 lần mức lương cơ sở với người lao động hưởng lương theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
+ 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
4. Sửa đổi quy định xử phạt việc cung cấp thông tin của cơ quan báo chí
Thay vì áp dụng quy định xử phạt việc cung cấp thông tin của cơ quan báo chí theo:
– Nghị định 109/2013/NĐ-CP đối với hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.
– Nghị định 138/2013/NĐ-CP đối với việc thông tin sai sự thật về kỳ thi.
– Nghị định 148/2013/NĐ-CP đối với việc thông tin sai về kết quả kiểm định chất lượng của cơ sở dạy nghề, chương trình dạy nghề trên phương tiện thông tin…
–  Từ ngày 01/10/2015, sẽ áp dụng theo Điều 8 Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
+ Xem chi tiết nội dung này tại Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.
5. Trước 15/9: sẽ có Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014
Đó là nội dung tại Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu:
– Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư 2014, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015.
– Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hướng tăng cường tính minh bạch, ổn định của môi trường đầu tư, hoàn thành trong năm 2015…
6. Hỗ trợ thay đổi nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015
– Theo Công văn 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 11/8/2015, để tạo điều kiện cho thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào các trường đại học, cao đẳng, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp theo quy trình sau:

– Đối với thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ và nộp vào trường khác thì được rút trực tiếp tại trường theo quy định hiện hành hoặc tới Sở Giáo dục và Đào tạo hay các trường trung học phổ thông được Sở chỉ định để nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nguyện vọng đăng ký.
– Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT (theo mẫu 1 kèm theo công văn này), Giấy biên nhận thu hồ sơ của trường cũ hoặc Phiếu báo phát chuyển Hồ sơ ĐKXT của Bưu điện.
7. Hỗ trợ tối đa 25 triệu cho hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở
– Từ ngày 01/10/2015, các hộ nghèo thuộc đối tượng đáp ứng các điều kiện theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg được hỗ trợ cho vay vốn để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở với mức tối đa là 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
– Lãi suất vay là 3%/năm, thời hạn vay là 15 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm.
– Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Tổng hợp điểm mới về sửa đổi luật thuế mới nhất 2015

  • Related Posts

    Thêm bình luận