Khóa học báo cáo tài chính theo thông tư 133 - 200 - Học kế toán thuế hồ chí minh

Khóa học báo cáo tài chính theo thông tư 133 – 200

Khóa học báo cáo tài chính theo thông tư 133 – 200

Thực tế hiện nay các nhân viên kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn đang rất lúng túng, chưa tự tin lên được Báo cáo tài chính, không biết xử lý như thế nào với các chi phí cho hợp lý theo yêu cầu của Sếp. Đặc biệt, từ ngày 01/01/2017 các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho quyết định 48/2006/QĐ – BTC nên sẽ có nhiều thay đổi.

Nhận thấy được tầm quan trọng đó, khóa học báo cáo tài chính theo thông tư 133, theo thông tư 200 sẽ giúp bạn bổ sung, nâng cao nghiệp vụ, hướng dẫn các bạn kế toán hoàn thành bộ Báo cáo tài chính theo đúng các chế độ, chính sách mới nhất của Bộ Tài chính, đồng thời hướng dẫn về kỹ năng quyết toán thuế khi cơ quan thuế xuống kiểm tra và chia sẻ kinh nghiệm khi đi quyết toán.

hv03

Khóa học báo cáo tài chính dành cho ai?

 • Sinh viên đang đi học, sinh viên mới tốt nghiệp.
 • Người đi làm muốn học về lập báo cáo tài chính để phát triển ngành nghề kế toán.
 • Chủ doanh nghiệp.
 • Nhà đầu tư.
 • Nhà cho vay.
 • Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.

Báo cáo tài chính là gì?

– Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp được lập vào cuối năm và với mục đích là để tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính

– Đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khi tiến hành làm báo cáo tài chính cuối năm thì cần có những báo cáo bắt buộc sau:

 • Bảng Cân đối kế toán
 • Bảng Cân đối tài khoản
 • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

– Để có thể lên được những báo cáo trên kế toán cần đi theo trình tự: Hoạch toán lên sổ từ chi tiết đến tổng hợp ->> Lên các báo cáo.
Theo trình tự này thì kế toán sẽ hiểu rất rõ bản chất của công việc, hiểu được quy trình luân chuyển chứng từ, kế toán sẽ có những cái nhìn sâu và chi tiết nhất về từng loại bảng biểu, báo cáo.

anh-6

Nội dung khóa học thực hành làm Báo cáo tài chính doanh nghiệp:

+ Hướng dẫn cách sắp xếp lại chứng từ và hoàn thiện bộ hồ sơ hợp lý phục vụ quyết toán.

+ Hướng dẫn cách kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chình của những năm cũ để tránh sai xót.

+ Hướng dẫn cách tra cứu, kiểm tra và xử lý hóa đơn thuộc doanh nghiệp bỏ trốn.

+ Hướng dẫn xử lý các trường hợp liên quan đến hóa đơn như mất, hỏng, sai xót,…

+ Hướng dẫn hạch toán lên sổ, Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN.

+ Cung cấp các biểu mẫu cơ quan thuế sẽ yêu cầu khi quyết toán.

+ Hướng dẫn cách làm các biểu mẫu và hoàn thiện hồ sơ chưa đầy đủ phục vụ quyết toán.

Giảng viên:

Là những kế toán trưởng, chuyên viên kinh tế nhiều năm kinh nghiệm làm dịch vụ báo cáo tài chính trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế như lĩnh vực xây dựng, xây lắp, lĩnh vực thương mại, sản xuất, dịch vụ,….

Liên hệ:

Vui lòng liên hệ và đăng ký ghi danh:

– Hotline: 0918 867 446

– Email: [email protected]

 

 • Related Posts

  Thêm bình luận