Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên khóa học kế toán

Cảm nhận của học viên khóa học kế toán thuế của bạn Trinh Thị Hoàng Anh sau khi hoàn thành khóa học

Trích lời nhận xét:
–  Đây là một khóa học đã qua, em đã học hỏi được rất nhiều điều, cũng như nhiều kinh nghiệm kiến thức từ giảng viên đã giúp em tích lũy một vốn kiến thức nhất định, em xin chân thành cảm ơn các giảng viên các anh chị trong trung tâm đã giúp đỡ em nhiệu trong học tập ..

mời các bạn tham gia khóa học kế toán thuế  tại đây

Trích nội dung

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Hàng quý, khi xỏc định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 8211-Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,…

 Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toỏn phản ỏnh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp cũn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211-Chi phớ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,…

Tìm kiếm: học kế toán thuế, học kế toán thuế ở đâu, học kế toán thuế ở tphcm, học kế toán thuế ở hcm

  • Related Posts

    Thêm bình luận