Chứng chỉ - Học kế toán thuế hồ chí minh

Chứng chỉ

Chứng chỉ kế toán
Sau khóa học kế toán ,
học viên phải hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ và tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ và  đạt điểm chuẩn theo yêu cầu đã đề ra của trung tâm, thì  sẽ được cấp chứng chỉ kế toán có giá trị toàn quốc, không giới hạn về thời gian.
Với chứng chỉ kế toán, Bạn hoàn toàn có thể chứng minh là mình đã có kinh nghiệm trong việc làm kế toán trong các công ty trong 4 loại hình : Dịch vụ – thượng mại, xuất nhập khẩu , sản xuất , xậy dựng và tự tin trả lời các câu hỏi liên quan – tình huống kế toán thuế cơ bản đến chuyên sâu ( cách xử lý làm sai hóa đơn, tờ khai thuế…. cách liệt kê chi phí nhanh nhất và tiết kiệm thời gian  đến chuyên ngành kế toán.. và vài vấn đề khác nhau trong qua trình học tập) !